Kada je dozvoljeno upotrebiti magičke moći?

Paradoks magičkih moći je – ne želeti ih a sve raditi da ih se pridobije! Biti indiferentan do njih, čak i ako ih posedujete. Naravno da ćete ih upotrebiti ako ste u životnoj opasnosti. Jedan momak pre 2000 godina ih nije ni tada upotrebio i znamo kako je završio. Slavno, ali mi to ne želimo.   

Dakle, upotrebiti ih samo ako se mora, pa i tada minimum. Tako kaže hrišćanska etika koju ja baš ne šljivim. Ja zagovaram upotrebu moći ali treba dozirati koliko i do koga i kako i za šta. Za sve što je moguće uraditi konvencionalnim sredstvima je besmisleno i možda prekršaj posezati za magičkim moćima.

Ne treba na primer, konsultovati divinacijom Ji Džing kakvo će biti vreme sutra ako nam je dostupna vremenska prognoza na TV! Osim toga postoji i etika koja se zove ‘usklađenost sa božijim scenarijem’!