Kakav odnos do hedonizma je preporučljiv?

Zar lepo ne piše – tu smo da se učimo i da uživamo! Ako je neko nekada davno shvatio da je za njega korisno da milom ili silom kako pametnom tako i glupom instalira koncept grešnosti zbog izvornog greha a posledično još zbog milion drugih stvari, to ne znači da je to dobro i korisno prihvatiti. Naprotiv. To je čisti mazohizam. U stvari tu su sadizam i mazohizam. Ne zna se koje je gore i bolesnije. Ja zagovaram hedonizam. Ali to nije lenjost, ležernost, bezbrižnost. Jednostavno to je pravilna aktivnost.

Hedonizam je instaliran u svakoj životinji, spontano se ponaša u skladu sa time, to je aerodinamičnost življenja. Kod životinja nema ni sadizma ni mazohizma. Uvek upućujem na ponašanje mački! Kod čoveka se radi o svesnosti o svemu tome, umesto spontanosti životinje. Dakle, pod voljom!!!