Kako bi determinisali jezike kroz prizmu karme, s obzirom da su i francuski i rumunski jezik oba unutar romanskih jezika?

Ali očito je da je jedan jezik diplomacije (i pored zaostajanja za engleskim) a drugi je jezik podređenog naroda?

Za kolektivnu karmu je osim bezbroj faktora važna i geografija a ne samo jezik. Važan je epicentar i njegova snaga u najširem smislu. Ne možemo porediti Madrid i Bogotu mada u obe države govore španski jezik. To posebno važi za centralizovani rimokatolički svet. To da je francuski jezik bio jezik diplomacije su zaslužni i Luj XIV i Rišelje i Napoleon i još puno, puno faktora a koje recimo Rumuni nemaju.