Kako je sa karmom ljudi čiji roditelji potiču iz različitih država?

Važno je gde odrastaju jer vibracije egregora unutar čijega volumena se oblikuju određuje kojih obaveza više preuzmu, odnosno šta ih oblikuje. Tu su najizraženiji jezik, kultura, mental naroda, edukacija a tek zatim more drugih faktora. Tu je i faktor rase, koji je ponekad odlučujući o svemu!