Kako je sa karmom takoimenovanog ‘novog sveta’, Amerike i Australije, jer ih čine doseljenici i starosedeoci, s obzirom da od karme nije moguće pobeći?

U konkretnom primeru ta dva kontinenta, desilo se je susretanje nekompatibilnih egregora, evropskog i američkog i evropskog i australijskog. Pošto su tokom perioda povezivanja bili nekompatibilni i po mnogo čemu neravnopravni, bili su toliko krvavi.

Ali u oba slučaja pobedio je jači egregor i samim time nametnuo svoj jezik, svoju kulturu i svoju karmu, odnosno preoblikovao je kompletni prvobitni egregor. To se je desilo svuda gde su kolonizacije i okupacije trajale predugo. Okupatori su doneli svoju karmu i ekvivalentno tome stvarali novu karmu. Nisu oni pobegli od svoje karme.