Kako je sa stranim jezicima koje učimo, da li se sa time menja karma (individualna ili kolektivna)?

Svakim učenjem unosimo nešto u svoj sistem, povećavamo ga i samim time menjamo ‘ukus Vode Peharu’ karme. Učenjem engleskog jezika se u izvesnoj meri unose i vibracije tog egregora u sistem, koje sigurno nisu iste kao i u slučaju svahilija.

Dakle, sigurno sledi približavanje tom egregoru a da li će to biti i preuzimanje dotične karme zavisi od puno faktora. Ako učite engleski ne mora da znači da preuzimate ili dobijate deo njihove karme, ali ako oženite Engleskinju, tada sigurno preuzimate deo njihove karme.