Kako ovladati nekim sefirotom? Konkretno Geburah.

Kako ovladati nekim sefirotom, uravnotežiti ga?Konkretno Geburah. Iz krajnosti napada bijesa prelazim u potpunu suprotnost pretjerane popustljivosti i slabosti. Da pokušam sa meditacijom, analizom ili prizivanjem njegovih snaga?

I kolerik i flegmatik mogu da budu (i najčešće jesu) klipoti Marsa, kao opozicije i kao odstupanja od zdrave strogosti. Pošto ne znam koliki su tu ekstremi, ne preporučujem prizive. Zato mislim da je bolje meditirati o Aresu (Marsu), bogu rata koji je menjao strane u ratu po želji i po potrebi u zavisnosti od situacije na frontu. Njemu je cilj da rat traje. To prelaženje sa jedne strane na drugu treba nekako usporiti i pokušati upoznati šta ga to navodi na menjanje strana, šta dozira napetost. Cilj je indiferentnost (koja se u Geburahu pokazuje sa realnim osećajem moći).

Dakle ne malodušnost, ne popustljivost, nego indiferentnost. Zato za sada samo meditacije jer može biti puno uzroka da je sefirot Geburah neuravnotežen. Na primer, astro aspekt, položaj Marsa u natalnoj karti, ili možda je Mars samo posledično takav zbog nekih drugih astro aspekata, ili nekompatibilnost vašeg Marsa sa vašim astro znakom, prenos karme (u okviru čega može biti puno toga), itd., itd..

Tek kada se identifikuje pravi uzrok (na primer pogrešan odgoj tokom detinjstva) se odlučuje o metodu korekcije bilo da su to čišćenja, invokacije, pojačavanja, uravnoteženja ili neke druge vežbe. Svaki slučaj je poseban.