Kako se nude žrtve i šta one podrazumevaju? Šta se nudi, na primer sefirotima kao žrtva?

Šta sve može da bude žrtva zavisi od toga kome se nešto nudi i zbog čega. Mislim da sefirotima nema potrebe da se bilo šta žrtvuje jer su to samo nivoi (vaše sopstvene) svesti. Korespondentna božanstva su samo aspekti, načini ispoljavanja dotičnog nivoa (u mikro svetu), ali na makro nivou su veoma važni sastavni delovi tog nivoa svesti.

Obično se nešto žrtvuje božanstvu da bi nam nešto dalo. To je ta ekonomija. Sefirotima to nije potrebno, mada ako se upustimo u teoretsku analizu možemo doći i do toga da je to isto što i žrtvovanje božanstvima. Ipak, u praksi je malo drugačije. Vrsta žrtve je i mentalni i fizički napor subjekta da dostigne izvestan nivo. To je vrsta žrtve isto kao i vežba dharane, svaki trening samodiscipline. Takva žrtva je jedino potrebna sefirotima, ali to nije žrtva sefirotima.

Ostavite odgovor