Kako svoju zvijezdu , svoj Tifaret aktivirati na najbolji način i osloboditi od ranijih ograničenja Geburaha?

Koncentracijom na solarni pleksus, udisanjem zute svijetlosti i vibriranjem mantre RAM, autogenim treningom, uvlačenjem energije u Tifaret i vibriranjem božijeg imena ili nesto deseto? Možda samo meditacija o samom Tifaretu ? Mogu li takve stvari uopšte pročistiti, osloboditi i ojačati Tifaret ?

Jedan od načina upoznavanja svojega Tifareta je trening egoizma i altruizma, analiza te dve osobine karaktera u svakodnevnom životu s ciljem da se međusobno uravnoteže i samim time transcendiraju do ‘voda ravnodušnosti’ ili indiferentnosti. Ali to nije ravnodušnost, nemotiviranost, to nije rezigniranost ili malodušnost, to nije pijanost (bilo od alkohola ili smeha), to nije drogiranost, to nije neaktivnost. To je samo naizgled smanjena aktivnost, a u stvari to je hiperaktivnost ali na miran, takoreći statičan način. Dakle, posmatranje sebe u najobičnijoj svakodnevnoj situaciji. Da li treba nejakom pomoći? Da! Zašto??? Ili, ne! Zašto??? Moral (konkretnije Geburah) kaže da treba. OK, ali ja ću da testiram sebe i uradiću suprotno. Za edukaciju i trening. Ovome pomoći, ali onome ne! OK, ali zašto? Odkuda razlika? Zašto (ne) biti altruista bez razloga? Zašto (ne) biti egoista bez razloga? Ili zašto ne biti i jedno i drugo bez razloga?! I to do najbližih i svojih i tuđih i najdaljih i svojih i tuđih! To je efikasnije od vizualizacija i mantranja. Inače, samo definisanje pojmova altruizam i egoizam je nauka za sebe. To nisu baš konvencionalni pojmovi. Ili u svakoj situaciji se zapitati – šta ja radim ovde, zašto sam tu, i šta ja imam od toga? Bez obzira kakav da je odgovor, toga treba biti svestan!!! Uz sve to ide i dodatni teoretski kao i praktični magički rad.

    Ostali radovi koje ste naveli su upotrebljivi takođe, ali za nadgradnju navedenog. Bilo šta da od navedenog radite život će vam izrežirati suočavanje sa samim sobom na ovakav način. A ako se radi striktno o ograničenjima Geburaha, treba ih pronaći u korenu, kada su u detinjstvu tokom odgoja bili instalirani, od koga, na koji način, koliko puta ponovljeni, itd., što više detalja. To ne ide čarobnim štapićem. Roditelji često puta unakaze telemu sopstvenog deteta. U dobroj veri ili dubokom neznanju. Zatim treba analizirati šta je to u Tifaretu falilo da se nije odmah pobunio. Kako se je to odrazilo tokom života u raznim životnim situacijama, ali zbog istog uzroka, i kako se je to tokom života cementiralo dok nije postalo ozbiljan problem!!! Samoanaliza, sebe staviti pod mikroskop.