Koji Tarot komplet da izaberem?

Većina toga što se nudi po internetu kao i po raznim trgovinama po Evropi je svaštarsko. Neki kompleti su stvarno estetski, ali šta nam vrede svi estetski ukrasi na nekoj karti ako joj nedostaju neke suštinske, njene korespondencije. Kao da vam na ličnoj karti nedostaje matični broj?! Ako na Manjim Arkanama nedostaju planetarne ili zodijakalne koresondencije, to je ozbiljan nedostatak koji će vam otežati i meditacije i divinacije.

Jedino bih izdvojio sledeća tri Tarot kompleta i to po sledećem vrstnom redu: 1. Crowley-ev Tarot, 2. Marsejski Tarot, i 3. (eventuelno) Tarot komplet od E. A. Waite-a. Samo to. Zadnjih 25 godina upotrebljavam samo Crowley-ev Tarot. Inače, video sam, imao sam u rukama desetine različitih kompleta, ali osim pomenuta tri, ništa ne preporučujem.