Kolika baza podataka mi je potrebna o sefirotima i stazama da bih mogao da počnem praktičan rad sa njima?

To je jedno od najčešćih pitanja ali i najčešći kamen spoticanja. Kada kažem da treba da znaju što više korespondencija uz svaki sefirot, pre nego što počnu bilo kakav meditativan ili ritualni rad, to znači da o svakom sefirotu treba da znaju toliko da o njemu mogu da govore deset minuta. To nije samo puko nabrajanje korespondencija. Tolika je to baza podataka. A da ne govorimo o njihovim međuodnosima. To je takoreći beskonačna baza podataka. Zato uvek favorizujem knjige Liber 777 i Sefer Jetzirah.

Ali nigde ne piše da je to nužan vrstni red. Taj vrstni red je važan da ne ispadne da je praktičar došao u predsoblje boga koje je toliko fascinantno da pomisli da je već u spavaćoj sobi boga. A ako ne zna gde je, teško da će znati da se odgovarajuće ponaša. Moguće je ići i paralelno. Meditacije su dobar način učenja i spoznavanja sefirota. To je mukotrpan rad i zato ga ljudi ne vole. Nisu to samo vizije. Ako hoćete lake vizije, to možete i sa jednom tabletom.

Dakle, najbolje je predznanje koje se dobije analizom korespondentnih mitova. Zatim prizivi i ‘izleti ili putovanja’ po sefirotima i stazama. To je dvostruko spoznavanje, najbrže, ali i najzahtevnije.