Koliko ima slojeva duše i kako se može dublje zaći u sebe?

Tu temu sam do detalja obradio u knjizi Kabalistička struktura mikrokosmosa. Svaki sitem samorazvoja i spoznavanja čoveka poseduje svoju klasifikaciju i podelu. Za mene, najprihvatljiviji i najrazumljiviji sistem je kabalistička podela na delove duše.

Jednako dobar i kvalitetan je sistem budističkih skandi (ili hinduističke koše) i dobro korespondiraju sa kabalističkom podelom. Neke tradicije imaju manje precizne podele ali poseduju znanje za efikasnije upotrebe nekih delova duše (na primer vudu sistem kao i šamanizam uopšte).