Mislim da je moj problem izvestan sefirot jer mi korespondentna planeta formira kvadrat sa jednim drugim malefikom?

Verujem da ne postoji čovek koji nema neke slabe osobine nekog sefirota. Sve te osobine su u izvesnoj meri čak i potrebne. Problem je samo intenzitet, jačina tih osobina i da li ih subjekat ima pod kontrolom. Ali, što je problem veći, veća je i šansa za napredovanje. Pomenuti aspekat korespondentne planete može biti uzrok neravnoteže ili neprohodnosti dotičnog sefirota. Dakle, potrebno ga je osvestiti.

    U vezi Saturna i Binaha možemo reći da svi problemi ispod Bezdana imaju koren u Binahu, ali to se rešava, osim rada na sefirotima i kroz upoznavanje svojih roditelja. Pazite – rekao sam upoznavanje svojih roditelja. Počnite od majke. To je veliki posao, mada svi misle da poznaju svoje roditelje! To je oblik rada na sopstvenom Binahu.

Ostavite odgovor