Molim vas za neko usmerenje po pitanju studija i povezanosti Tarota i Drveta Života.

Gde bih mogao da pronađem da je na razumljiv način objašnjena tema povezanosti ljudskog tela sa njegovim psihofizičkim karakteristikama, odnosno sa svešću?

Ne postoji jedna knjiga u kojoj je obrađeno sve to što ste naveli, a još manje postoji knjiga u kojoj je sve to strukturisano. Ali u skoro svakoj knjizi o kabali je po nešto od toga. Dakle, potrebno ih je puno pročitati, biti upoznat sa njima, a onda od svega toga izdvojiti 7 – 8 knjiga, ili samo 2 – 3 i njih studirati godinama.

Mogu da preporučim Liber 777, Knjiga Tota, Dione Fortune – Mistična kabala, Ključ za pravu kabalu od F. Bardona, Sefer Yetzirah, Kaballa unveiled, Sefer Bahir, itd..

U mojoj knjizi Kabalistička struktura mikrokosmosa sam tu temu prilično temeljito obradio, koliko je to moguće.