Možete li objasniti tvrdnju da su Manje Arkane vizuelne predstave saradnje bogova i šta iz te saradnje proizlazi? Zašto to Velike Arkane nisu?

Treba imati jasnu predstavu šta je šta jer je zbog preplitanja simbola i korespondencija to teško razlučiti.

Tačno je da sefirotima pripisujemo korespondencije planeta, ali planete po svojim karakteristikama više odgovaraju Stazama. Na primer, ATU XVI u mnogo većoj meri je Mars, mnogo bolje izražava Marsa, nego recimo sefirot Geburah. Jednostavnije rečeno, Staze su cigle a sefiroti su spratovi te građevine. Sve Staze učestvuju u oblikovaju svakog sefirota samo na različitim vibracijskim nivoima. To je najbolje izraženo na Shemi 231 Vrata. Tu je predstavljena idealna, idealno ravnopravna saradnja svih bogova međusobno.

Manje Arkane su takođe izvesa predstava izvesne saradnje izvesnih bogova. Zbog jednostavnije upotrebe u svakoj Manjoj Arkani su navedeni samo četiri osnovna faktora – broj sefirota, Element, planeta i astro znak zodijaka. Ostali faktori su manje važni i nisu uopšte navedeni. Zato su Maje Arkane u stvari kokteli od ta četiri sastavna dela. A Velike Arkane su destilati, koncentrati i zato su mnogo jači. Mešanjem sastavnih delova svi gube na snazi ali se dobije novi potrebni kvalitet, značenje Manje Arkane.

Na Shemi 231 Vrata je moguće izvući ili pronaći sve Manje Arkane kao i mnoge druge ‘entitete’ koji imaju svoje predstavnike u materijalnosti. Kabalisti budućnosti će iz te sheme izvlačiti duhovne entitete i to može da bude uslovno rečeno – proširenje Tarota kao što to mogu da budu kvadrati iz Enoh Tabli.