Od čega sve zavisi efektnost rituala Liber Samekh, kao i od čega zavisi efektnost pojedinih imena u ritualu?

Opšta efektnost rituala Liber Samekh zavisi od puno faktora, jednom rečju – od stanja operatora! Dakle, od nivoa koncentracije, frekfentnosti izvođenja, lokacije izvođenja, čistoće uma operatora, strukturisanosti toga uma, minulog rada operatora, veštine izvođenja, težine (debljine) karme, itd..

    Efektnost pojedinih imena zavisi od zastupljenosti i osveštenosti korespondentne siline u subjektu. Astrolozi bi rekli od tranzita, odnosno astro karte, a mi tome kažemo od terena baze. LVX-a na koju pada tetris, a taj teren piše na astro karti. Vremenom, praksom, subjekat to menja i pridobija suverenost. Ljudi imaju različite oblike uma koje hoće i iz kojih hoće da ih osveste i samim time na različite ‘oblike terena’ pada tetris, i zato ta efektnost može da bude različita i kod jednog istog čoveka. Zato je neki ritual nekada uspešan a nekada ne, čak i ako se radi samo o MTRP.

    Naravno, važna je i pozicija sa koje startuje subjekat. Da li ima pred sobom da raskrči obični korov iz vrta ili gustu šumu. Ako nekoga prizivate sa vrha brda lakše će vas čuti (i odazvati se) nego ako ga zovete iz pećine. Nadam se da razumete ove moje aluzije.