Od čega zavisi da li će tranzit nekog malefika preko neke važne tačke prouzrokovati problem na tom životnom frontu?

Najkraći odgovor je – od debljine Apepa na tom životnom frontu. Dakle, od količine nagomilane karme na tom životnom frontu. Zato je moguće da neko prođe samo ‘sa ogrebotinama a neko mora u bolnicu’. Čak i ako su dva malefika istovremeno na nekoj ključnoj tački, tranzitiraju je, dakle dolazi više neugodnih figura tetrisa na isto mesto, i ako subjekat tu nema nagomilane karme neće biti ugrožen.   

Drugi faktor je svesno ispostavljanje ili napori čoveka da reši te probleme. Tada će mu biti teže. Jer moguće je da svesno ili nesvesno izbegava ispostavljanje i sve počisti ‘pod tepih’ i problem ostavi nekome drugome ili ga sam odnese na Sudnji Dan. Ako mu neka Staza Mudrosti nije prohodna u Dvorani Maat ili u Bardo stanju, tada mu korespondentni bogovi-sudije neće dati zeleno svetlo u onolikoj meri koliko bi on želeo. Odnosno, dobiće ga samo ekvivalentno toj prohodnosti.