Odnos do lopova?

Pa i oni su ljudi! Ha ha! Znate li koji je bog lopova? Moj najomiljeniji bog! Bog mudrosti! Zahvaljujući njemu moj život ima smisao. Dakle, ako je bog mudrosti istovremeno i bog lopova, izgleda da ni lopovluk nije tako beznačajna stvar. Ali samo onaj lopovluk koji vas karmično (a ni pravno) ne ugrozi ili kazni. Ali ne zato jer to nije bio neki veliki prekršaj, nego zato jer vas nisu uhvatili, otkrili. Ali ako vas uhvate i kazne znači da niste baš ispunili sve uslove i testove boga mudrosti i lukavstva.

A ako jeste i ako je to u skladu sa vašom misijom onda će vam taj bog pomoći da izvedete najveći lopovluk da zbog toga može da trpi čak i deset miliona ljudi, i nećete nikako biti kažnjeni. Jer ako to uspete, vi ste genije. Bog mudrosti voli genije. A onih deset miliona su nevažni. Ako se ne varam, na deset miliona ljudi rađa se jedan genije, kažu da tako kaže neka statistika.