Sa koliko bih godina smeo da sa svoji sinom počnem da radim vežbu Srednjeg Stuba?

On sada ima 16 godina.

Nikada nije prerano da se započne sa tim radom. Što pre to bolje. Naročito ako je tu vodstvo starijeg. Time se spreči kontaminacija uma (koje je inače najintenzivnije i najopasnije u pubertetu) i spreči se lutanje, jer svaki početak ovog posla je lutanje u izvesnoj meri. Plus tu je kompetentan sagovornik.

   Morate znati da ste do punoletstva sina za njega odgovorni moralno, karmički i pravno. A od njegovog punoletstva pa do kraja vaše inkarnacije ste i dalje odgovorni moralno i karmički. Zato je nužno da mu paralelno posredujete i teoretska opšta znanja o tim temama. Što više to bolje. Ovo uopšte nije lak zadatak (za vas lično) kao što izgleda. Poznajem porodice gde roditelji deci od 10 – 12 godina već govore o 4 Elementa, znakovima zodijaka, Tarot Arkanama i traže da to deca zapamte.

    Odgovarajuću literaturu verovatno već poznajete. Danas je toliko toga da se čovek lako izgubi u gomili slame. Vi morate odabrati pravu literaturu za njega. Ako već imate volje i toliko vremena nakon par meseci možete da zajedno pređete i na Manji Terajući Ritual Pentagrama kao i vežbe koncentracije što je najvažnije (mada su Kabalistički Krst i Srednji Stub već pasivne vežbe koncentracije). Samodisciplina koju vaš sin stekne sada, će mu koristiti ceo život. Morate imati kontrolu nad svime što se dešava. To je takođe studij-rad i za vas lično. Zato, nije prerano, hrabro napred!