Šta je vaša definicija jakog?

Komponenti snage je ogromno: lepota, izgled, novac, poreklo, znanja, elokvencija, samouverenost, odsutnost kompleksa i ograničenja u umu, dobri susedi, fizička snaga, svaki talenat, diplome, samodisciplina, itd., itd., i na kraju razumevanje svega toga zbog optimalne upotrebe. Ojačati sebe znači poboljšati sebe na što više frontova. Našim domaćim rečnikom rečeno – uskladiti sebe sa univerzumom. Isto tako, ženske sa dekolteom ili mini suknjom upotrebljavaju ono što im je majka priroda dala ili je to možda zloupotreba?! Zavisi i od snage posmatrača! Ali to je njihova snaga! Manja ili veća, to varira. Negde pali a negde ne. Dakle i (relativno ista) jakost varira od okolnosti i lokacije.

    Sposobnost da nekog podmićuješ je takođe snaga, mada se to ponekad imenuje kupovina a ne podmićivanje. Sve je kupovina i trgovina. Ako si jak ili nejak, ti uvek kupuješ. Pitanje je samo šta kupuješ i imaš li para da to platiš. Sve je na prodaju (skoro sve) samo se radi o ceni. I sa bogovima je isto, imaš li ono što oni hoće ili nemaš, imaš li potrebnu čistoću i usklađenost sa njima, jer i to je snaga. Drugim rečima – imaš li energije da platiš njihovu naklonjenost. Dakle, da bi te bogovi uslišili ti opet moraš da budeš jak.

    Dodajmo i veliku kompatibilnost između pojmova mudar i jak! A to se vidi po ekonomičnosti i mudrosti upotrebe onoga što imaš.