Šta se dešava kada kreiramo vlastiti entitet i kada se poistovetimo sa njim?

Zavisi kakav entitet. Da li je to homunkulus ili samo entitet čiji Guf je obični talisman, ili je to produkat neke invokacije kojega održavate. Ali ako ste se poistovetili sa njime tada ste odgovorni za to biće i sve što se dogodi njemu događa se i vama jer ono je vaš integralni deo. Osim ako od samog početka nije samostalno i vi samo mislite da je ono vaše. Tada ste u opasnosti da ono postane vampir i eto problema.

Najčešća greška je da ljudi stvaraju ‘neke’ entitete a ne znaju šta su stvorili i da li su uopšte nešto stvorili. A žele da ih stvore da ti entiteti obave nešto umesto njih! Ojačajte prvo! A ako mislite na anđele, njih ne treba i ne možete da stvarate. Dovoljno je da ih ‘umilostivite’ da vam se približe i da se vi njima približite.