Susrećem se sa raznim definicijama i podelama kabale. Ima li smisla obraćati pažnju na to?

Čuo sam za mnoge kabale, za religiozne, mistične, dogmatske, prave, neprave, unutrašnje, razotkrivene, itd., itd.. Ne vidim nikakav smisao u tim kategorizacijama. Kabala je jedna ali zbog svoje širine i sveobuhvatnosti ima ogromno aspekata, grana, područja i otuda u svojem neznanju prepisivači joj dadoše mnoga imena i kategorije. Sve to vodi u dogmatizam. Ali, nerazumevanje je uzrok svih dogmi. Pravi poznavalac kabale je ne deli, ne kategorizuje i uglavnom takve pojave ignoriše, ali razume njene aspekte.

    Najčešće su podele na temuru, gematriju i notarikon, ali to su samo različiti načini, pristupi analizi nečega. Isto tako postoje mnoge grane kabale (a svaka može uzeti deceniju za proučavanje) kao što su sistem 50 Vrata Binaha, Shema 231 Vrata, Šema Hamforaš, Kabalistička Kocka, Plameni Mač, Zmija Mudrosti, sistem Izaka Lurije, itd., itd., ali to su samo grane jedne velike, sveobuhvatne kabale