U knjizi Talismanska magija ste naveli da je najbolje da čovek sam uradi talisman za sebe.

Da li može neko drugi da uradi talisman za mene? Zašto to mora da bude subjekat sam?

(link: Knjiga Talismanska magija)

Najbolje je ako to subjekat uradi sam za sebe jer to je intimni predmet. Toliko intiman kao i donji veš, kao hrana koju pojede. Jer to su energije koje sam instalira u sebe. A svako najbolje zna šta je dobro za njega. To je kao usklađivanje sa sopstvenim ukusom, a to je veoma subjektivna, intimna stvar. Zato je bolje da sam radi za sebe.

Ali moguće je da i druga osoba uradi talisman za vas, naravno, pod uslovom da imate poverenje u tu osobu i u stručnost te osobe i da ste ‘sinhronizovani’ sa tom osobom. Ako to radi druga osoba može da se desi da talisman ne deluje ili da nešto deluje pogrešno (što je ređe). Tokom protekle dve decenije uradio sam sigurno desetak talismana za druge osobe. Skoro svi su delovali više nego dovoljno.

Jedan uopšte nije delovao tako da smo se udubili u razloge. I otkrili smo tek kada smo pogledali astro kartu subjekta i videli da tamo piše da je na dotičnom životnom frontu veoma hendikepiran veoma jakim aspektom malefika koje talisman ne može da anulira.