Zanima me gde su gluvi ili nemi u kabali?

Kako gluvi i nemi mogu raditi sa akustičnim vibracijama, kako oni da izvršavju zadatke i rituale?

Gluvima i(li) nemima je smanjena percepcija i smanjene su mogućnosti. Toga treba biti svestan u startu i samim time i ciljeve treba prilagoditi. Ne može se biciklom voziti brzo kao motorom. Ali može se voziti. Zato treba neka druga čula pojačati i neke druge organe dodatno aktivirati. Ako oni ne mogu da proizvode akustične vibracije utoliko su osetljiviji na svetlosne vibracije i vibracije dodira.

Njihovo fizičko telo je jednako osetljivo na vibracije izvana iako ih njihovo uho ne registruje. Akustičnu potporu nekoj magičkoj gesti koju nemi ne može da proizvede, treba zameniti jačom vizualizacijom, itd.. Dakle, mogu da rade (skoro) sve.