Zašto je tako malo kvalitetne literature o kabali?

Samo iz dva razloga (a oni imaju bezbroj derivata). Malo (kompetentnih) autora (i kod nas i u svetu) i malo (kompetentnih) prevodioca na naše jezike. To nije komercijalna literatura. Marxov Kapital nije komercijalna knjiga. Ko voli da čita Kapital? Ili Aristotela ili rimsko pravo? Ali tamo pišu osnove ekonomsklih i političkih zakonitosti koje se dotiču svih nas, mada o njima malo znamo. Ko to voli da čita?

Ako smo malo kritičniji, moramo da konstatujemo ne baš prijatnu činjenicu. Literature o kabali takoreći i nema. Osim pet – šest knjiga. I ako tome dodamo knjige o kabali iz istorije, dolazimo do broja dvadesetak. Mi tek treba da stvaramo kvalitetnu literaturu o kabali. Apsurdno – nauka svih nauka ima samo dvadesetak knjiga!

Svemu tome treba da dodamo da se ljudi boje knjiga. A naročito zahtevnih, stručnih i teških za čitanje. A posebno ako imaju preko 200 strana.