Zašto se crna magija osim iz ličnih razloga dešava i iz ‘viših razloga’?

Koji su to razlozi? Da li su u skladu sa Velikim Planom Tvorca ili ih je neko zaslužio ‘lošom karmom’?

Viši razlozi ili globalni plan su fiksni faktori postojanja, to su kameni temeljci dinamike univerzuma, ja ih ponekad imenujem nevidljivi stubovi budućnosti. Svi niži ili lični razlozi se uklapaju u taj viši scenario ali obratno ne važi uvek. Oni mogu da budu i neprijatni mikrokosmosu, ali tako mora da bude. Dolazimo do dva zaključka, prvo, da je zlo nužno i istovremeno do pitanja – da li je zlo uopšte zlo? I drugo, sve što se je dogodilo je moralo da se dogodi. Ako je reč o crnoj magiji onda je to bilo nužno i za napadača i za žrtvu.

Svaki pravnik zna da postoji ‘neka tajna veza’ između počinioca kriminalnog dela i žrtve. Astrolozi veoma lepo vide iz astro karti od te dve osbe tu vezu a koja je u funkciji višeg scenarija. Astrolozi to zovu karmička povezanost što je nama prihvatljivo. Da rezimiramo u jednoj rečenici – svo zlo koje se čoveku dogodi se mu je dogodilo iz razloga jer je bio slab, nejak, a sa ciljem da ojača! To je božiji scenario, viši scenario, jer cilj boga je da ljudi, njegova deca, postanu jaki.

U vezi ‘zaslužene’ karme, pre bih rekao da je to prenos karme. O tome drugi put.

Ostavite odgovor