Kategorije
Drvo života Kabala

CXXV. Drvo Života – Binah i Chokmah

Tekst koji sledi je deo koji sam morao da isključim iz osnovnog teksta za knjigu Staze na Drvetu Života. Navodim ga kakav je bio kada je nastao, bez dodatne obrade, zato može izgledati malo nabacan i bez strukture.

BINAH

Ova dva sefirota su naši roditelji. To ne možete promeniti. Genetiku ne možete promeniti. Religiju možete promeniti, državljanstvo, lokaciju življenja, ime i ličnu kartu, krvnu sliku i frizuru, grad i more (kao riba), partnera i partnericu, auto, čak i košulju i zubara, ali genetiku ne.


Nacionalna karma se može izbeći životom u nekoj drugoj zemlji a i lična se može malo korigovati na taj način. Sve je to tačno uz neke dodatke. Preselenje u neki drugi egregor je apsolutno suočavanje sa nacionalnom karmom sopstvenog naroda kao i sa porodičnom i naravno sa sopstvenom. Takav čovek je ‘nateran’ da se suoči sa karmom svojega porekla. Ali to još ne znači da je čovek nužno prevaziđe, da uspe u tome. To je evidentno rad na sopstvenom Binahu a samim time i na svim nižim sefirotima. Zato čovek iz inostranstva (koji živi barem izvesno vreme u inostranstvu) objektivnije gleda na svoje a i na sebe. Moramo dodati da se takav čovek apsolutno suočava i sa karmom tog novog egregora, naroda, te nove zemlje, teritorije, podneblja. Samim činom preselenja on se nije oslobodio sopstvene karme, nego je samo dobio bolju šansu za lakše odrađivanje iste. Veoma često je tako.


To da je čovek toliko sam da ne može da se osloni ni na svoju porodicu ni širu familiju, ni narod niti na državu, sigurno nešto znači. To dožive izabrani i osuđeni. Ako od svih tih nivoa bude i jeste odbijen to nešto znači. To je neki karmički signal. Bilo da je na sve te institucije previše vezan i treba da se oslobodi tih veza ili da nije vezan i toga treba da postane svestan jer to je njegova prednost. Ili možda da shvati da mu je to cena slobode. Ako nema svih tih veza, teže mu je, sve mora sam, nema svoj klan, ali je zato slobodniji, ni za čim ne treba da mu je žao, nije emotivno vezan ni za šta. Nije razočaran ako ‘njegova’ reprezentacija izgubi neku u takmicu. Uopšte nije vezan! Sve to puno govori o Binahu dotičnog čoveka. Jer sve to navedeno spada pod Binah. Takav čovek kao da je repa bez korena!? Ali to ne znači da nema karmu tog nivoa! Naprotiv. Ima je verovatno kao i drugi ali je on za razliku od drugih ‘prisiljen, doveden u situaciju da se sa njom suoči, da je odradi, osvesti. Koja privilegovana osuđenost! Kao da takav čovek treba da izgubi veru u sve te institucije, da ih zaboravi, isključi, ignoriše, da do njih postane indiferentan. Pošto mu to teško ide onda se te institucije ‘same pobrinu’ da se zgade takvom čoveku. Prvo ga razočaraju, jednom, više puta, onda ga udare, ako treba samo da ga odvrate od sebe i time ga ‘nateraju’ da ih prevaziđe. Isto je i sa školama i fakultetima. Takav čovek ima a priori problem sa bubanjem kao i sa autoritetima. Slična stvar se dešava sa svim institucijama čoveka, tako da subjekat treba da postane indiferentan do svega. Zanimljivo je da se prvo gubi vera u najbliže – porodica, roditelji. I ako uspe u tome, ostalo ide posledično.


Ako hoćeš nešto da razumeš treba da znaš uzroke. A poznavanje uzroka znači poznavanje nečega od pre, istorije, dakle uključeno je vreme. Istorija, vreme, je Binah. Tek tada znamo zašto je nešto tako kakvo jeste i nije drugačije. Mi možemo da znamo da je nešto tako kako jeste (to je Tifaret, pa i Geburah i Chesed) ali poznavanjem uzroka znamo i zašto je nešto tako kako jeste. A to je Razumevanje!

Pod Binah spada apstraktno-precizna nauka a to je matematika. U Binahu je konačni saldo svega obavljenog i neobavljenog. U Binah se sliva sva istorija na matematički način. Tu je pohranjena, izmešana kao molekule vode, sakupljena i sve se uvažava.

Sve dok na bilo kojem životnom frontu, bilo kojem sefirotskom nivou ispod Bezdana postoji razlika potencijala, napetost, neznanje, nešto neobavljeno, Saturn, Binah, ima razlog da postavi pitanje – zašto? I ima pravo da tamo udari subjekta, tamo gde mu fali, ili da odseče višak. On to radi preko nižih, odgovarajućih sefirota. Kao što su brže planete najčešći egzekutori sporijih koje imaju finije frekfencije. Na kraju zbog tih napona, u raznim oblicima dolazi i sam Saturn, smrt.


Ako hoćemo da osvestimo nivo Binaha, uvek treba da postavimo pitanje – zašto je to tako? I zašto nije drugačije? Jer tu je viši razlog a ne samo razlog Tifareta. Isto tako ako čovek analizira bilo koji problem kojega ima u Malkutu i ako ide unazad po posledično-uzročnoj vezi, uvek dolazi do svojih roditelja. Jer nigde drugde i ne može da ga odvede taj lanac. To je karmički lanac a karma u velikoj meri korespondira sa Binahom, Saturnom. Ali ako se i tada postavi pitanje – zašto je to tako? – dolazimo do Ketera kao uzročnika svega!

’Ko ne zna ili ne zapamti istoriju, osuđen je da ju ponavlja!’ To je fantastičan aksiom Binaha, Saturna, karme. Tu je istorija, arhivi, muzeji, poreklo, genetika. O ovom sefirotu (kao i o Chokmahu) treba naročito da meditiraju janjičari svih vrsta, ljudi bez porekla i konvertiti. Crnci u Americi tek sada polako pronalaze sebe. Ako vam neko ukrade poreklo, prošlost, genetiku, vi ne znate ko ste, tada ste repa bez korena. Zavojevač vam stvara identitet po svojoj volji, vi ste sekundarni a možda i robovi.


Moguće je da jedan čovek ima neuporedivo više znanja (i obrazovanja) uopšteno gledano od drugog čoveka, ali da ima manje Razumevanja! Da mu je volumen ’upisane kugle’ u LVX-u manji od onog drugog. Najčešći slučajevi toga su kod ekstremno usmerenih umova u neko područje (umetnost, nauka, filozofija, itd.) i koji su veoma obrazovani na tim područjima a da ne znaju najobičnije stvari iz života. To nije pravilo ali moguće je. Kao i veliki trgovac Einstein i njegova kći u autobusu!


Gospođa Majka i Gospođa Smrt konstantno i strpljivo vode evidenciju o toj kosmičkoj astromentalnoj ravnoteži i planiraju rast i pad populacije. One same ne odlučuju o tome nego i živa populacija. Ali one određuju (opšte) kriterijume, (vanjsku) strogost uslova za tu živu populaciju koja se zaluđuje iracionalnim ali veoma konkretnim pogonskim gorivom koje nazvaše – ljubav. One procenjuju kvalitet mase za novu populaciju i da li je neko izuzet iz reciklaže i ko može da im prođe ‘ispod radara’. One su kontrolori događanja u Sudskoj Dvorani jer one same su sve to. Da li znate u kojoj državi su pre sto godina započeli plansku sterilizaciju izvesne populacije? Rezultati, koji su dobri, su vidljivi i danas. Ne, nije to bila Nemačka.


Žalosna devica Marija je drostruko klipotična predstava Binaha. Prvo, ona ne treba da je žalosna! Zašto bi bila majka prosvetljenog čoveka žalosna?! Samadi nivoa Tifareta uopšte ne znači i fizičku smrt. To je čak diskutabilno i u samadiju nivoa Ketera. A sve govori da je postignuće Isusa bilo samo nivoa Tifareta. Barem ga tako interpretiraju jevanđelja kao i vatikanski evnusi.

Drugo, nevina Marija? Kako je to uopšte moguće? To nije samo izvanmaterična trudnoća nego čak i izvantelesna trudnoća. Možda je Isus prvo dete iz epruvete? To da je ona nevina majka je deformisani pokušaj spajanja Staze Gimel i sefirota Binaha. Koncept ‘izvornog greha’ je klipot dva sefirota, Binaha i Chokmaha, ali više Chokmaha. Otuda bezbroj zabrana i deformacija na polju seksa i gnosticizma tokom istorije.

Ako saberemo sve sefirte ispod Bezdana, ili ako ih savladamo, osvestimo, dolazimo do Binaha. 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 = 49 Vrata Binaha!

CHOKMAH

Već sam više puta pisao da svaki problem kojega imamo u materijalnosti, u životu, na izvestan način ima koren u roditeljima. Ako lančano idemo unazad po sistemu zašto – zato – zašto, pre ili kasnije dođemo do roditelja. Kabalistički, po Drvetu Života to izgleda da idemo od Malkuta, materijalnosti, unazad gore po sefirotima, i u traženju krajnjeg uzroka pre ili kasnije, ali uvek, dođemo do Chokmaha i Binaha. Isto važi i za sve klipote. Kada postane punoletan, pravno formalno subjekat (Tifaret) sve te probleme i njihove uzroke preuzima na sebe. Ali njihov koren je i dalje i uvek će biti u Chokmahu i Binahu. Neki čovek je rekao ‘Sudbina nam daje roditelje, prijatelje biramo sami.’ To je tačno. Ali roditelji nam determinišu i polje prijatelja, mada izgleda kao da smo pri tome suvereni. Tek potpunim osveštavanjem Tifareta u izvesnoj meri prevazilazimo to polje od roditelja. Mi možemo da biramo ali ne znači da ćemo biti uspešni u tome sve dok ne osvojimo i Chesed i Geburah. Veoma često je i prezime koje je uglavnom direktna veza i pokazatelj našeg Chokmaha, ograničenje prilikom mnogih stvari i poslova. Naročito ako je subjekat u drugoj sredini. Ponekad je to i vetar u leđa, ali retko!


Posebno zanimljivo poglavlje za analiizu sefirota Chokmaha i Binaha je kako se oni razvijaju kod dece razvedenih roditelja ili kod usvojene dece ili kod dece koja ne poznaju svoje roditelje ili kod dece koja su jednog genetskog egregora a odrasla su i žive u drugom?! Široka, preširoka tema.

Svakom čoveku predlažem da u samoanalizama, u sebi pronađe koje osobine je nasledio po ocu a koje po majci, a koje su rezultanta osobina od oba roditelja. To nije lako ali potrebno je i to utanačiti. Jer time lakše sagledava svoje i slabe i dobre osobine i kako se ti klipoti, ta dva sefirota, pokazuju na nižim sefirotima. Zamislimo da imate astro karte od oba roditelja i da ih stavite jednu preko druge i tome dodate datum njihovog koitusa kada ste vi nastali (a obično je to u periodu kada je Sunce bilo u za vas nekompatibilnom astro znaku), dakle tadašnju trenutnu situaciju na nebu, i imate pred sobom sve faktore od kojih i zbog kojih ste nastali.


Iznad Ruach-a koji je nemiran kao vetar, koji luta i kalkuliše je njegova baza, nosilac, podloga, mnogo finiji temelj svesnosti koji se ne menja. To je Nešamah zajedno sa Chiah-om i odraz tog nivoa zapisan u vremenu (jednom momentu) je Sveti Anđeo Čuvar. To je pravo sopstvo koje ima prirodu Nešamaha i Chiah-a, mada se manifestuje u Tifaretu, u nuli (koje mena) ispod Bezdana. Dakle pravo sopstvo jeste u Tifaretu ali ima prirodu Prve Trijade.


’Gde je mudrost koju smo izgubili u znanju, i gde je znanje koje smo izgubili u informacijama?’ pita se Tomas Stern Eliot. Veoma logično.

Informacije su cigle (gomila podataka).

Znanje su zidovi (neki konsistentni sklop tih informacija koji može da rezonuje i može da opstane).

Mudrost i Razumevanje su kuća (savršeni konstrukt koji poznaje i svoj smisao).

Vidimo da su i zidovi i kuća sastavljeni od cigli. Ali od pravilno i smisleno složenih cigli. Ne može biti kuća bez zidova niti zidovi bez cigli, ali te cigle moraju biti pravilno složene a zidovi pravilno postavljeni, i tek tada je tu kuća, Mudrost, Chokmah.

Lakše je biti objektivan do sebe nego do svojih roditelja. Lakše je videti i otkloniti posledice nego videti i otkloniti uzrok. Tifaret je posledica a Chokmah i Binah su uzroci. Lakše je dostići samadi na Tifaret nego preći Bezdan i osvojiti sefirote roditelja.

Kategorije
Drvo života Kabala

CXVIX. Drvo Života – Hermesov zakon III

Seme je najmanja moguća jedinica nekog živog bića, oblik, predstavnik nečega, bilo da se radi o fizičkom semenu živog bića ili o energetskom predstavniku. Ono u sebi sadrži sve karakteristike bića u koje će da se razvije, koje će da iz njega izraste, ma kako to biće veliko bilo. Semenu samo treba dati ugodne okolnosti i ono će da se razvije, raste, da iznedri plod. A ako ne, ono može vremenom da propadne ili da latentno živi dugo kao potencijal. Ako hoćemo plod onda mu dajemo uslove za to, samo čekajmo. U zavisnosti kakav plod hoćemo, takvo seme zasejemo. Moja vidovita prijateljica je rekla ‘Zlatno seme zlatno klasje daje!’ Super. Ako hoćemo novac, treba da posejemo novac. I da mu damo uslove, znači da ga sunčamo i navodnjavamo, znači da mu damo potrebne početne energije dok ne dobije svoju inerciju koja kasnije sama radi. Da ga zaštitimo od suše, poplave, vetra, da mu obezbedimo dovoljno sunčanih dana, itd.. Ekonomisti za sve ovo imaju svoje izraze.

Svaka stvar je u korenu mala ali u semenu je još manja. Kabalistički rečeno, u početku je retka i laka a na kraju je gusta i teška. Volumenski je to skoro obratno. U Keteru, ili u Prvoj Trijadi je sve ‘veliko’ a spuštanjem po sefirotima, zgušnjavanjem, volumenski se smanjuje do finalnog oblika u Malkutu gde je volumenski najmanje, ali fizički najteže. Naravno, ako ima dovoljno energije mezle da dođe do Malkuta.

Limitiranost početkom je limitiranost zbog takozvane ‘greške početka’ ili determinisanosti početkom. To je karma Chokmaha i Binaha, to su klipoti ta dva sefirota koji direktno ili indirektno uzrokuju karmu ili klipote na svih nižih sedam sefirota. To je ta funkcija Prve Trijade koja je po mnogo čemu nedodirljiva čak i ako čovek uspešno pređe Bezdan. O svemu tome ali na malo drugačiji način je pisao Dante u Božanstvenoj komediji. On govori o devet krugova pakla ali samo o sedam nivoa čistilišta. Kako to? Znači da se dva kruga pakla ne mogu očistiti, uravnotežiti. Kako je to mislio naš komšija Dante? Pakao je neuravnoteženost, disharmonija. Od svih deset sefirota devet ih je neuravnoteženih, devet ih može biti neuravnoteženih. Svi osim Ketera mogu biti pakleni, pakao, mada i Keter ima svoj klipot. Ali samo sedam nižih, ispod Bezdana je moguće sasvim očistiti od klipota, uravnotežiti ih, otuda sedam nivoa čistilišta. Neko pametan može pitati gde je u svemu tome pakao? Neko još pametniji može dati dva odgovora. Prvi, da je pakao ovde, na Zemlji, u Malkutu. I drugi odgovor, da je pakao potencijlno u svakom od tih sedam sefirota. Oba odgovora su tačna.

Dakle, preostala dva nivoa subjekat ne može potpuno da očisti ali to uglavnom nije ni potrebno. To ne znači da ta dva nivoa ne deluju u skladu sa svojom savršenošću. Deluju i to kako. To su nepromenjivi, fiksni faktori ali koji puno toga određuju, determinišu, fiksiraju. Niko ne može da promeni svoj datum rođenja, niko ne može da promeni svoje roditelje, niko ne može da promeni svoju astro kartu, itd., ali može u izvesnoj meri da smanji uticaje tih faktora menjanjem sedam nižih sefirota. Niko ne može da promeni lokaciju svojega rođenja, itd.. Svi ti faktori deluju i na izvestan način limitiraju i detrminišu kasniji put tog subjekta. To je ta determinisanost početkom, greškom početka. Taoisti kažu da je u semenu sadržano sve. Don Huan je rekao da ostrvo tonala nije moguće do kraja očistiti. Sve te navedene primere je moguće mnogo lepše objasniti kroz prizmu kabale. Od veličine i intenziteta te početne greške ili klipota drugog i trećeg sefirota zavise i svi niži sefiroti. Od ta ‘nedostižna’ dva kruga pakla zavisi kakav će čoveku biti život. Zato sam više puta rekao: najveća sreća u životu je da čovek ima pametne roditelje! Na Drvetu Života, naši roditelji su ‘gore’, Chokmah i Binah a mi smo njihov rezultat, posledica, ono ‘dole’.

Svaka stvar ima neki svoj koren, uzrok, početak. Bez obzira na izvršioca dinamike, događanja. ‘Pametnog čoveka zanima uzrok stvari’ je rekao naš rođak R. W. Emerson, dakle – seme. Lao Ce, naš učitelj, je rekao da se stvari lako rešavaju dok su male. I obratno. Životinje se dresiraju dok su mlade, dete lakše nauči nešto nego odrasli. Na žalost, ako čovek kasno krene putem inicijacije, mora se pomiriti sa time da neće dostići samadi. Ali to ne znači da ne treba da ide tim putem. Treba itekako, jer sve će uticati da li ide u Elizejske Poljane ili u astromentalnu reciklažu.


Čovek ima toliki raspon da je i dole i gore i može da deluje i gore i dole. Zato je najbolje delovati na ono gore da bi se spontano dogodilo ono dole i to kako mi to želimo. A da bi to znali potrebno nam je poznavanje (opet tih) korespondencija. Ako čovek deluje samo na ono dole, on ipak deluje indirektno na ono gore, jer bez onoga gore ništa se ne može dogoditi dole. Stvar je samo da li čovek deluje direktno na ono gore, na matricu ili indirektno, preko posledica te matrice. Klasična medicina uvek deluje indirektno na ono gore, a direktno na ono dole. A bioterapeut uvek deluje direktno na ono gore (barem na astralni nivo) a indirektno na ono dole.

Najkraći i najbrži način manifestovanja tog zakona se ogleda i odvija preko srednjeg stuba, bez obzira koliki deo srednjeg stuba, koliko visoko gledano iz Malkuta, je ‘angažovano’ u procesu. Posledica je uvek ekvivalentna uzroku, bilo koji sefirot srednjeg stuba da uzmemo kao uzrok. (Tu se mnogi vidovnjaci upecaju i pogrešno procene odnos snaga u Jesodu, naravno, ako tome dodamo i greške u određivanju vremena). Ako za uzrok uzmemo nivo Tifareta, u Jesodu ne može da bude drugačije nego u Tifaretu. Ali raspon mogućnosti u Tifaretu je mnogo veći od onoga što se oblikuje u Jesodu. Kao što je ‘okupljanje snaga’ u Jesodu mnogo šire nego što je materijalizacija u Malkutu. Usko gledano, u Malkutu ne može da bude drugačije nego što je u Jesodu (a prethodno i u Tifaretu). Krajnja materijalizacija u Malkutu je uvek rezultat dinamike na višim nivoima, ali treba pravilno razumeti odnose snaga i dinamiku na višim nivoima.

Ako gledamo prauzrok AIN pa i Keter, isto važi. Naš uzrok, Chokmah i Binah ne mogu da budu drugačiji nego prauzrok Keter. Isto tako naš Tifaret ne može da bude drugačiji nego što su Chokmah i Binah, odnosno on je njihova direktna rezultanta. I tako posledično do Malkuta. Otuda rečenica u Sefer Yetzirah-u – Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru!

Oštroumni su shvatili da je srednji stub prečica do magičke, ritualne realizacije željenog, sa ili bez uključivanja još nekog sefirota. Kao što sam već gore rekao, sa pravim ritualom, jakim pogonskim gorivom i dobrom dharanom. Ali ne dolaze svi na isti način do ljubavi svojega života.


Kako može čovek da bude bogat ako je ‘gore’ siromašan? Kako neko može da ima magičke moći ako je ‘gore’ siromašan? Magičke moći su bogatstvo. Ali može čovek da bude bogat ‘gore’ a da nema magičke moći i da materijalno nije bogat, jer moguće je da ima ‘dole’ neko drugo bogatstvo. Ako imate deset prijatelja, pazite, rekao sam prijatelja, to je strahovito bogatstvo. Posebno danas. Ili ako imate pametne roditelje ili familijarni klan, itd., sve su to oblici strahovitog bogatstva ‘dole’ uz još bezbroj drugih. Ili retka znanja koja mogu svuda da se unovče. Kako je lep naš jezik. Bog – bogat. Ili čak primer LVX – luksus. Ima ih još, isplati se potražiti.

Šta su magičke moći nego velika zaliha energije koja je vaša i koju po volji upotrebljavate. To je bogatstvo i gore i dole. Stekli ste je na neki način ili pravilnim disanjem ili pravilnim vežbama ili pravilnom ishranom ili dobrom ekonomijom ili nekim samo svojim načinom. Sve su to pokazatelji da ste bogati gore. I po zakonu mezle logičan rezultat je i bogatstvo dole. Znači ako neko nije bogat u Malkutu nije mu prohodan put od ‘gore’ ka ‘dole’ i obratno. Ali pazite, bogat u Malkutu je moguće biti na bezbroj načina a ne samo materijalno i finansijski.

Kada kroz prizmu toga pogledamo naše narode vidimo da nisu materijalno bogati. Čak su i suprotno od toga. Izgleda da oni koji su zaduženi da uspostave tu vezu sa onim ‘gore’ i koji treba da nas obogate ‘gore’ ne obavljaju svoju funkciju već dugo vremena. A proglašavaju sebe božijim poslanicima.

Sve efemerije koje radimo imaju funkciju da nas pročiste ‘gore’ i samim time obogate ‘gore’ a posledično obogate i ‘dole’. Pogledajte etimologije reči čistoća-snaga u slovenskim jezicima.

Žao mi je, ali moran da završim ovaj tekst. Ljudi se boje dugih tekstova (naročito ako nema slika). Ljudi se boje debelih knjiga. A neki vole debele žene. To im je olakšavajuća okolnost. Jer žene vole da su voljene.

Sretan vam letnji Solsticij!

Kategorije
Drvo života Kabala

CXVI. Drvo Života – Hermesov zakon II

Hermesov zakon je zakon korespondencija. Bilo da radimo meditacije ili rituale, treba da uvažimo taj zakon. Ako nismo uspešni u nekom poslu, ritualu, vežbi, u bilo čemu, znači da nema rezultata (dole), treba da potražimo uzroke (gore). To je analiza nivoa duše, Guf, Nefeš, Ruach. Isti princip važi čak i kod tastature kompjutera.

Ovo je naročito važno kod meditacija i rituala, jer za nas je to najvažniji front. Na primer, meditirao sam o ovome i evo, to mi se dogodilo u realnosti, ili došao sam do takvog zaključka. I taj zaključak je neka vrsta onoga dole. Tu mora postojati korespondencija, veza. Kod rituala isto. Uradio sam taj ritual i dogodilo se to i to. Naravno, postoji i delovanje u kontra smeru. Išao sam na Etnu i posle samo sanjao gladijatore. Mora biti logičnost, ekvivalentnost. Korespondencija. Zato je potrebno poznavati što više korespondencija. Jedna od opširnijih i sveobuhvatnijih definicija kabale uopšte je – poznavanje ogromnog broja korespondencija.

Dakle, zašto neki ritual ne radi? Nema goriva, energije – Nefeš. Ili pogrešne korespondencije upotrebljene (gore) prilikom rituala priziva (Ruach, um). Ako u ritualu nismo uvažili zakon Gore-Dole (kako ga ja skraćeno imenujem), to znči da možda nismo upotrebili pravu gestu, pravu formulu, pravu figuru, pravi miris ili pravu boju, itd., znači greška je ‘dole’ i otuda pogrešno delovanje na ono ‘gore’ a koje kasnije treba da deluje na ono ‘dole’ i realizuje ono što želimo. Ako nismo prineli dovoljno odgovarajuću žrtvu ili dovoljno jaku žrtvu, opet je greška ‘dole’ i nismo dali dovoljno snage onome ‘gore’, matrici. Ako nismo na pravom mestu u pravo vreme, opet je greška ‘dole’. Ali, uvek možemo reći da je greška i ‘gore’, jer sve što se dešava ‘dole’ je uvek rezultat onoga od ‘gore’. Čak i ako izgleda da je greška sasvim prizemna, dole, opet je greška gore, jer ono gore je odlučivalo, biralo lokaciju, žrtvu, ritual, invokaciju, itd.. Ta prepletenost ide do krajnosti da je takokoreći nemoguće razlučiti jedno od drugog i istovremeno delovanje jednog na drugo.

Gore je seme, dole je plod. Mi delujemo odozdo na ono gore, na seme, da bi se po prirodnom toku Mezle desio plod onakav kakav želimo. Seme je malo. Uvek je lakše delovati na malo, na stvar dok je mala, na matricu. A svaka stvar je nekada bila mala. Dresure biljaka i životinja to govore. Čak i kod ljudi je to isto. Dete je lakše nečemu naučiti nego ‘starog konja’. A deca su bliža bogu, gore.

Hermesov zakon ne samo da izražava prirodni tok mezle, dakle stalni proces izražen rečima na ATU XV, Solve e Coagula, nego isto tako izražava kostur delovanja svakog rituala, svake radnje koja se dešava, bila ona religiozna ili svetovna. Od rituala do molitve, od dharane do žrtvovanja, itd.. Nas zanimaju te zakonitosti u ritualu. Dakle, mi ritualom odozdo rearanžiramo ono što je gore da bi se od tog novooblikovanog gore, po logici slobodnog pada dogodilo naše željeno dole. Nešto drugačije nego što bi se i inače dogodlo po prirodnoj inerciji, po tetrisu, mezli. Nama je potrebno da samo sa dovoljno snage, na pravi način, pravim sredstvima odozdo delujemo na korekciji onoga gore. Šta znači dovoljno jako? Pravim ritulom, jakom koncentracijom i jakom žrtvom.

Jedna od vizuelnih predstava tog zakona je i šestokraka zvezda sastavljena od dva prepletena trougla. Taj simbol je poznat i pod imenom Davidova zvezda ili heksagram. Moramo da znamo da je taj simbol mnogo mnogo stariji pre nego što ga je neko prisvojio. To je dvodimenzionalna predstava Hermesovog zakona i to je prvobitno značenje te figure, toga sigila. To je najstarije značenje a još kompletnije je predstavljeno trodimenzionalno sa dve prepletene piramide. Iz profila gledano na taj volumen se vidi šestokraka zvezda. Simbolizam te zvezde je mnogostruk. Na primer u MTR Pentagrama predstavlja uravnoteženog magičara u centru univerzuma, tačka i momenat idealne saradnje onoga gore i onoga dole. Zatim to je predstava antagonizama i međuzavisnosti i međusobne privlačnosti i prožetosti Elemenata Vatre i Vode. To je predstava koitusa Oca i Majke usled čega nastaje Sin. To su prva dva slova Formule JHVH, dakle Otac i Majka, J i H, od kojih kasnije nastaju druga dva slova, Sin i Kći, dakle tu su sva četiri slova i samim time ceo proces u univerzumu. Osim navedenih osnovnih tu je još mnogo drugih značenja tog univerzalnog simbola. Svi se mogu aplicirati i analizirati preko sheme Drveta Života. Ali uvek je tu u prvom ili drugom planu Hermesov zakon.


Ja stvaram prijatelje među bogovima. Ja sam prijatelj bogova. Ako me bogovi vole, vole me i ljudi. Velikom ljubavlju do bogova (žrtvom u magiki, čistim umom) pridobija se ljubav bogova a posledično i ljudi.

Ko je dobar, u dobrim odnosima sa bogovima, u dobrim odnosima je i sa ljudima (i teško da mu se desi da ga obese na krst). Ako obaviš sve kako treba gore, posledično će biti dobro i dole. Ali ti odozdo deluješ na ono gore. To je Hermesov zakon u praksi. Ritualom koji možda na fizičkom nivou izgleda besmisleno, se deluje na ono gore, rearanžira se odnos snaga na astralu i mentalu, dakle na matrici, i posledično i dole. To je konstantni dvosmerni proces koji se događa. Čovek samo treba da se uključi u te tokove. Ako imaš prijatelje na materijalnom nivou, znači da ih imaš i gore. I obratno. Stvaraj prijatelje gore i imaćeš ih i dole. Ali treba raditi na oba nivoa. Znate onu arapsku anegdotu i izreku – ‘Veruj u boga, ali veži kamilu!’

Ako je fizički svet samo kopija viših astromentalnih svetova, a on to jeste i samo to jeste, jer drugačije i ne može da bude, jer to govori i Hermesov zakon, onda je jasno da i u tim višim svetovima postoje hijerarhije i isto tako prijatelji i ‘neprijatelji’ čoveka. To su one armije raznih bića na astromentalnim nivoima o kojima govori i Svedenborg i Milton i Kastaneda i indijski mistici i sufi majstori i hrišćanski mistici i šamani, itd., itd., a najsistematičnije do sada je to predstavljeno u knjizi Liber 777. Kod svih njih je jedna identična tvrdnja – da su neka od tih bića dobra a neka ‘zla’. Taj predznak određuje karma pojedinca a koja takođe ima koren u tim višim nivoima. Zato je poželjno i potrebno da čovek na putu inicijacije spozna barem u grubo ta bića i to na nivou sefirota i staza.

Dinamika fizičkog sveta se odigrava u uslovima i sredstvima fizičkog sveta. Tu takođe moramo da uključimo i vreme. Ako je sve zgusnuto znači da je i vreme zgusnuto. U svojoj knjizi Sveti Anđeo Čivar – Istinska Volja – Karma sam detaljno opisao da u stvari karma je zgusnuto vreme. Nama ovde vreme protiče izvesnim tempom, ali ako taj tempo uporedimo sa vremenom koje imaju ‘na raspolaganju i poseduju’ ta bića viših svetova vidimo da mi u stvari živimo super brzo i zato je čovekov život tako ekstremno kratak sa pozicije duhova i anđela a da ne govorimo sa pozicije večnosti. Znači li to da treba da živimo sporije da bi živeli duže? I da i ne. Na višim nivoima, gore, sve je isto samo sporije i razređenije. U ovom našem svetu zbog te brzine, vreme smo opredelili u tri kategorije, tri ‘agregatna stanja’ – prošlost, sadašnjost i budućnost. A na višim nivoima sve je to večnost. Ali večnost se dešava u sadašnjosti. ‘Sva je večnost u ovom momentu’, je omiljena fraza raznih mističara i kvazimističara, ali niko to da objasni. Ali to je istina, kao uzrok i kao posledica, mada je to nama malo upotrebljivo. Večnost kao uzrok a sadašnjost kao posledica, ‘dole’. Zato se onim bićima gore nigde ne žuri kao nama. Od tog višeg konstrukta, sklopa, uzroka, zavise i dešavanja ‘dole’.

Scenario koji se dešava na fizičkom nivou je samo rezultat scenarija na astromentalnom nivou. Prednost čoveka je da je prisutan i na tim višim nivoima i da može da utiče i na te više nivoe, da i na njima stvara i menja scenarije a ne samo na fizičkom. Na tim višim nivoima scenariji se tek pišu, znači da su promenjivi celo vreme sve do ‘minut do dvanaest’ dakle do same realizacije u Malkutu. A ponekad se menjaju i tokom same materijalizacije, što je opet rezultat bilo scenarija odozgo (menjanja scenarija odozgo) ili zbog delovanja samih materijalnih predstavnika. Zbog tog previranja energija na višim nivoima, menjanja scenarija, dešavaju se greške vidovnjacima. Oni vide izvestan scenario, kako je ‘gore’, i kažu da će tako biti i dole ali ne računaju i ne vide mogućnost korekcije ili promene tog plana, uplitanje neke nove energije, bočnih vetrova koji promene scenario.

Bog je tu da daje, ljudi su tu da primaju. Ta mezla ili tendencije prane ka zgušnjavanju, daju materijal za koagulisanje i nastanak fizičke materije ili samo animiraju već postojeće materijale, svaki tip prane svoje predstavnike. Keter je tu da daje mezlu a Malkut je tu da prihvati tu mezlu, krajnje pojednostavljeno rečeno. Dakle, davanje i primanje su dva osnovna principa na kojima temelji univerzum. Ali tu svi daju svima i zato je to prožimanje. Neki to (previše uopšteno ali ne netačno) nazvaše ljubav. I ako se potpuno prožmu dva osnovna principa, Solve i Coagula, nastaje ovaj naš univerzum. Duhovno je tu da daje, materijalno je tu da to prihvati i da se koaguliše. Sve je to involucija. Ali ako se već nešto primi, to materijalno ima neki zadatak, da osmisli svoje postojanje. To je evolucija. Svi ti procesi su u čoveku jer u čoveku je taj raspon i zato čovek može i treba da evoluira. Otuda drugi deo Hermesovog zakona – kako je dole tako je gore.

Hermesov zakon govori o nerazdvojivosti duhovnog (astralnog i mentalnog i nemanifestovanog) na jednoj strani i materijalnog, manifestovanog na drugoj strani, mada su i astralni i mentalni nivo takođe manifestovano.

Sve materijalne okolnosti su rezultat stanja i dinamike na astralnom i mentalnom nivou. Ako nam se nešto ne sviđa ovde u materijalnosti, najlakše je da menjamo seme (uzrok, dok je mali), dakle astralni i mentalni nivo.

Srećan vam Prolećni Isemerias!