Knjige

Do sada objavljene knjige – autor Goran Sarvan:

 • Uputstvo za upotrebu sebe
  Put inicijacije podrazumeva brži put od običnog evolutivnog tempa. Čovek može biti naveden na taj put iz mnogih razloga i na razne načine. Neki kažu da što je teži to je i bolji, što je trnovitiji dalje se stigne. Ako je taj put lagodan, onda to više nije put. Ako je lagodan onda tu nema […]
 • Rituali deset kugli
  Uz novu knjigu „Rituali deset kugli“ – Slava prati vrline kao senka Osnova i razlog za ovaj ciklus rituala je bio Liber Samekh. Taj ritual samoinicijacije sam izvodio na sve moguće načine, na najrazličitijim mestima i lokacijama, u različita doba dana, u raznim jezicima (srpskom, slovenačkom, engleskom, originalnom starogrčkom), itd.. Improvizovao sam na ulici, u […]
 • Kabala u teoriji i praksi
  Kabala kao duhovna disciplina nudi ključeve i putokaz za pristup bogu i razumevanju odnosa čoveka i boga. Kao sinergija svih nauka nudi smernice mnogim naukama da ubrzaju sopstveni razvoj i evoluciju uopšte. Kao metod korespondencija nudi mogućnost uvida u odnos makrokosmosa sa mikrokosmosom i time različite nivoe svesti koji su produkat tih odnosa. U ovoj […]
 • Brojevi 126 – 156
  Kabalistički rečnik Poznato je da je u kabali veoma malo kvalitetne literature. Možemo reći da nauka tek sada stidljivo čini prve korake ka kabali, spoznavanju kabale. Slično je i sa literaturom. Potrebne su nove, dublje, sveobuhvatnije knjige o kabali koje pokrivaju i otkrivaju nova područja, literatura koja demistifikuje ustaljene dogme, literatura koja ne temelji na […]
 • Kabalistička struktura mikrokosmosa
  Seciranje čoveka na delove duše Čovek ima jednu dušu koja je sastavljena iz više vibracijski različitih komponenti, odnosno taj raspon se rasprostire od najrazređenijih pa do najzgusnutijih supstanci. To je veoma kompleksan sklop bezbroj astromentalnih sastojaka (kao i materijalnih), da je to jednostavno teško pojmiti, a što se često izražava putem veoma poznate a veoma […]
 • Kritika nečistog uma
  Kabalistički priručnik za mentalnu higijenu Da li postoji definicija o tome šta je to razmišljanje? Šta je to mentalna fiskultura, mentalna gimnozofija? O tome ne postoji ni pravilno i precizno definisan glagol a kamo li imenica – ko to misli, razmišlja? Postoje opisne definicije sa puno prideva. Ali nama treba imenica i glagol. Ko to […]
 • Sveti anđeo čuvar – Istinska volja – Karma
     Koliko čoveka zanima uhvaćenost u materiju, neizbežna podložnost vremenu, smisao života i svega što proživljava i koliko čovek uopšte ima ‘otvorene oči’ kada razmišlja o tim temama. Svi ćemo se složiti da se u tom smeru ulažu ogromni napori još odkada čovek zna za sebe. Ali zašto još uvek nema neke valjane odgovore na […]
 • Samoinicijacije i autokorekcije uma
  Štelanje uma ili stvaranje izuzetnih ljudi. Priručnik koji govori kako se postaje autopsihomehaničar. Ljude je doslovno strah da prestanu da se uvek iznova identifikuju sa nečim. Uvek se vežu za nešto a najčešće je to sopstveno telo a zatim  mnoge druge materijalnosti. Ali uvek je to vezivanje. A vezan nije slobodan. I uvek je to […]
 • Staze na Drvetu života i ostali zapisi o kabali
  Kad me ljudi pitaju kako da istražuju i spoznaju staze na Drvetu Života, uglavnom odgovaram sledeće: Potrebno je poznavati odgovarajući mit i to iz par mitologija. Na primer, šta znači da se je Afrodita svaki dan kupala, šta znači da je Ares često menjao strane u ratu, zašto Iusticia ima vezane oči mada može da […]
 • Telema
  Šta valja i šta ne valja u ljudskim glavama i kako bi trebalo da bude da je sreće i pameti, a pre svega više pameti. Bog je jedan i on hoće od čoveka samo jedno. Da postane isti kao i njegov tvorac – bog. Bog je veliki, jak, unikatan. I isto to traži od čoveka, […]
 • Liber Samekh
  Kabalistička analiza rituala U magiki postoje dve osnovne magičke operacije: priziv (invokacija) i teranje. Moguće je izvoditi samo jednu od njih ili ih kombinovati zavisno od cilja. Tu je i evokacija kao specifični način invokacije. Kada kažemo invokacija, smatra se da je to priziv nečega izvana u naš sistem. Evokacija je priziv, ili bolje reči […]