Knjige

Do sada objavljene knjige – autor Goran Sarvan:

 • Liber 462
  Vrednost svake stvari se vidi po njenoj praktičnoj upotrebljivosti. To važi i za literaturu o Tarotu. Ako to nema, nije u praksi upotrebljivo, onda to nema smisla. Ako je neko poznavaoc Tarota i autor o Tarotu, on mora da zna koja karta ili kombinacija karata predstavlja, izražava, na primer, strah, bojazan, ljubomoru, cenkanje, ljubav, škrtost,… Pročitaj više: Liber 462
 • XIII Poglavlje
  Broj 13 povezuju sa smrti. Za to postoji samo jedan razlog. Zato jer u Knjizi Tota, u svetoj knjizi Boga Mudrosti, u Tarotu, pod brojem 13 je Adut koji je imenovan Smrt. I naravno, srednjevekovni polupametni ljudi su to shvatili doslovno i ostatak znamo. Taj Adut može to da znači ali uglavnom znači i još… Pročitaj više: XIII Poglavlje
 • Lekovite priče
  Smeh je zdrav. Čoveka nasmejanog i dobre volje bolesti izbegavaju. Higijena je pola zdravlja, a druga polovina je smeh. Ako se udruže bog smeha i bog intelekta, uglavnom nastaje lucidnost. Svaka stvar ima svoju smešnu stranu. Ili, može da bude smešna samo zavisi iz kojeg ugla je gledamo. Bog Mudrosti na život gleda sa svih… Pročitaj više: Lekovite priče
 • 231 Vrata
  Savršen prikaz savršenog stvaranja. Ako poznajemo celinu onda možemo secirati delove. Ako poznajemo delove onda na osnovu analogije i logike možemo upoznati i oformiti celinu. A kabala daje na uvid i celinu univerzuma i pojedine entitete. Kabalistička Shema 231 Vrata je celovit prikaz univerzuma. Ta Shema je jasna i jednostavna. Rabini su nam je posredovali… Pročitaj više: 231 Vrata
 • Nova knjiga: Savršena mašina
  Samo gimnastičari i baletani upotrebljavaju svoje telo optimalno. Samo praktičari hata joge upotrebljavaju i održavaju svoje telo optimalno, dakle kao savršenu mašinu. Kod svih ostalih ljudi su tela manje ili više zarđale mašine bez obzira na starost. (Ako ne verujete, pogledajte šta je rekao Nurejev kada je došao u Pariz). Veoma slično ili još gore… Pročitaj više: Nova knjiga: Savršena mašina
 • Priče za dede i unuke
  Otkačene, iščašene, izmišljene, istinite, fantastične i groteskne kratke priče za sve uzraste ali samo za lucidne umove. Ko ovo ne čita – odmah kod psihijatra! Sve što nije izmišljeno je istinito! Svi koji su pročitali ovu kratku i fenomenalnu knjigu, bili su uzdrmani. Niko nije ostao ravnodušan. Dinamit za beton u glavi. Neki su je… Pročitaj više: Priče za dede i unuke
 • Uputstvo za upotrebu sebe
  Put inicijacije podrazumeva brži put od običnog evolutivnog tempa. Čovek može biti naveden na taj put iz mnogih razloga i na razne načine. Neki kažu da što je teži to je i bolji, što je trnovitiji dalje se stigne. Ako je taj put lagodan, onda to više nije put. Ako je lagodan onda tu nema… Pročitaj više: Uputstvo za upotrebu sebe
 • Rituali deset kugli
  Uz novu knjigu „Rituali deset kugli“ – Slava prati vrline kao senka Osnova i razlog za ovaj ciklus rituala je bio Liber Samekh. Taj ritual samoinicijacije sam izvodio na sve moguće načine, na najrazličitijim mestima i lokacijama, u različita doba dana, u raznim jezicima (srpskom, slovenačkom, engleskom, originalnom starogrčkom), itd.. Improvizovao sam na ulici, u… Pročitaj više: Rituali deset kugli
 • Kabala u teoriji i praksi
  Kabala kao duhovna disciplina nudi ključeve i putokaz za pristup bogu i razumevanju odnosa čoveka i boga. Kao sinergija svih nauka nudi smernice mnogim naukama da ubrzaju sopstveni razvoj i evoluciju uopšte. Kao metod korespondencija nudi mogućnost uvida u odnos makrokosmosa sa mikrokosmosom i time različite nivoe svesti koji su produkat tih odnosa. U ovoj… Pročitaj više: Kabala u teoriji i praksi
 • Brojevi 126 – 156
  Kabalistički rečnik Poznato je da je u kabali veoma malo kvalitetne literature. Možemo reći da nauka tek sada stidljivo čini prve korake ka kabali, spoznavanju kabale. Slično je i sa literaturom. Potrebne su nove, dublje, sveobuhvatnije knjige o kabali koje pokrivaju i otkrivaju nova područja, literatura koja demistifikuje ustaljene dogme, literatura koja ne temelji na… Pročitaj više: Brojevi 126 – 156
 • Kabalistička struktura mikrokosmosa
  Seciranje čoveka na delove duše Čovek ima jednu dušu koja je sastavljena iz više vibracijski različitih komponenti, odnosno taj raspon se rasprostire od najrazređenijih pa do najzgusnutijih supstanci. To je veoma kompleksan sklop bezbroj astromentalnih sastojaka (kao i materijalnih), da je to jednostavno teško pojmiti, a što se često izražava putem veoma poznate a veoma… Pročitaj više: Kabalistička struktura mikrokosmosa
 • Kritika nečistog uma
  Kabalistički priručnik za mentalnu higijenu Da li postoji definicija o tome šta je to razmišljanje? Šta je to mentalna fiskultura, mentalna gimnozofija? O tome ne postoji ni pravilno i precizno definisan glagol a kamo li imenica – ko to misli, razmišlja? Postoje opisne definicije sa puno prideva. Ali nama treba imenica i glagol. Ko to… Pročitaj više: Kritika nečistog uma
 • Sveti anđeo čuvar – Istinska volja – Karma
     Koliko čoveka zanima uhvaćenost u materiju, neizbežna podložnost vremenu, smisao života i svega što proživljava i koliko čovek uopšte ima ‘otvorene oči’ kada razmišlja o tim temama. Svi ćemo se složiti da se u tom smeru ulažu ogromni napori još odkada čovek zna za sebe. Ali zašto još uvek nema neke valjane odgovore na… Pročitaj više: Sveti anđeo čuvar – Istinska volja – Karma
 • Samoinicijacije i autokorekcije uma
  Štelanje uma ili stvaranje izuzetnih ljudi. Priručnik koji govori kako se postaje autopsihomehaničar. Ljude je doslovno strah da prestanu da se uvek iznova identifikuju sa nečim. Uvek se vežu za nešto a najčešće je to sopstveno telo a zatim  mnoge druge materijalnosti. Ali uvek je to vezivanje. A vezan nije slobodan. I uvek je to… Pročitaj više: Samoinicijacije i autokorekcije uma
 • Staze na Drvetu života i ostali zapisi o kabali
  Kad me ljudi pitaju kako da istražuju i spoznaju staze na Drvetu Života, uglavnom odgovaram sledeće: Potrebno je poznavati odgovarajući mit i to iz par mitologija. Na primer, šta znači da se je Afrodita svaki dan kupala, šta znači da je Ares često menjao strane u ratu, zašto Iusticia ima vezane oči mada može da… Pročitaj više: Staze na Drvetu života i ostali zapisi o kabali