Tarot

ASTRO ADUTI TAROTA:
TAROT ČLANCI:

Tarot Analiza nekog Aduta preko njegovog mita
Kombinacija ili saradnja Tarot Aduta
Tarot- Filozofska mašina

INTERVJU:

Intervju sa proučavaocem Tarota

Tarot je tema o kojoj svi vole da pričaju, za koju se svi zanimaju, o kojoj svi nešto znaju, … ali kada treba da objasne šta znači gola žena na lavu na ATU XI tada umuknu. Ili zašto ATU VII nekad znači rođenje a nekada putovanje, i otkuda taj raspon! Naš današnji sagovornik je dugogodišnji proučavaoc Tarota, Goran Sarvan.