Kategorije
Kabala

XL. Drvo Života – nedostajuće staze i nedostajući sefirot

Pristiglo nam je nekoliko pitanja u vezi nepostojećeg sefirota, lažnog sefirota, sefirota koji to nije, sefirota koji će tek nastati u budućnosti, sefirota koji nema smisao, sefirota koji samo stvara konfuziju, sefirota koji je kriv što nema staza između Binaha i Cheseda, o tim nedostajućim stazama, itd., itd..

    Kada radimo vežbu Plamenog Mača i idemo po stazama ka dole vidimo da nedostaje staza koja povezuje Binah i Chesed, a slično je i u kontra smeru?! Kako to da tamo nedostaje staza kao i između Chokmaha i Geburaha? Zar je moguće da su kreatori Drveta Života, ma ko oni bili, nešto propustili, da im se desila takva jednostavna greška? Tačno je da ta staza nedostaje, odnosno obe nedostaju, mada je veća ‘potražnja’ po stazi Binah-Chesed. Jedini razlog za veću ‘potražnju’ po toj stazi je vrstni red sefirota (3 i 4) i veza među njima a koje (naizgled) nema. To kao da je nedostajuća staza u Plamenom Maču. Ali postoje tri razloga da te staze (tih staza) tu nema. Prvo, tu je nepostojeći sefirot Daot koji uspešno obavlja sve funkcije te pozicije na Drvetu Života. Drugo, ako bi ta staza i postojala nikako ne bi mogla (ne bi mogle) biti ravnopravne, jednako vredne ostalim stazama na Drvetu Života. Treće, na toj lokaciji je smešten Bezdan, odnosno veza između Prve Trijade i ostatka Drveta Života, i ta veza je sasvim drugačijeg tipa nego druge veze na shemi, zato ne bi odgovarale staze kao u ostalim vezama među sefirotima. Zato je tu smešten Daot koji po svojoj simbolici i pravom značenju odlično ispunjava funkciju toga što po mišljenju mnogih nedostaje (i to u oba smera gledano). A da bi to bolje razumeli moramo malo više reći o Daotu kao i o razlici između Daota i Tifareta. Daot je idealno dete, potpuno savršeni produkat oca i majke, jednopolac, dvopolac, nadpolac u kojem su 50-50 zastupljeni Otac i Majka, dakle perfektna ravnoteža. Dete koje je sve obavilo, koje je savršeno i koje se zbog toga niti ne inkarnira. Znamo da je to nemoguće, jer bi to trebalo da bude produkat platonske ljubavi, jednako moćne od oba partnera, ili produkat bez koitusa a sa obostranim orgazmom, ili produkat bez koitusa, produkat sterilne ljubavi u kojoj nema prevladavanja nijednog pola i nema izlaska iz ravnoteže koji je nužan za nastanak produkta, Tifareta. Dakle to je dete koje nije produkat izvornog greha. I zato ne postoji. Ali ono je baš tu smešteno (između i ispod) Oca i Majke, jer ima funkciju testa, filtera kroz kojega treba da prođe njegov mlađi brat Tifaret na svom putu ka Prvoj Trijadi. Drugim rečima, Daot je test kojega treba da položi aspirant kada savlada sve sefirote i ispuni sve uslove ispod Bezdana, među kojima je i oslobođenost od koncepta izvornog greha. To je test savršenosti. To je jedino moguće mesto prelaska preko Bezdana ka gore. Daot je toliko savršen da ne postoji, možemo ga predstaviti kao savršenu kuglu uma na koju ili za koju ne može ništa da se zakači jer tu nema senki, ali aspirant je na putu oslobađanja svega toga iz svojega uma i nakon 49 Vrata Binaha i njegov um treba da postane (u)savršen (sličan kugli) i ta savršenost se tu testira, upoređuje sa savršenošću sefirota Daota. Svu tu dinamiku je nemoguće predstaviti samo jednom dodatnom stazom na tom mestu! Plus je veoma veliko područje za otkrivanje i analizu uloga Daota prilikom involutivnog puta. Do tačke Daota je još uvek potpuna ravnoteža a već prvi korak dalje ka dole je neravnoteža. Sve to je nemoguće predstaviti jednom stazom ili čak sa dve kao što su ostale. Prelazak Bezdana ka dole je simbolično predstavljen (izražen, pokazan, objavljen) Noetovom barkom u Starom Zavetu. Bezdan je takođe mesto pada iz Rajskog Vrta, kao i evolutivni povratak u Rajski Vrt, nadpersonalnu savršenu ravnotežu, zato je sve to nemoguće predstaviti sa jednom ili dve ‘klasične’ staze na Drvetu Života. Teško je jednom stazom prikazati grandioznost tog pada ili grandioznost zadatka prilikom povratka. 
    Jedina staza koja prolazi kroz Daot je staza Gimel. To je najkompleksnija i najteže shvatljiva staza na celoj shemi, baš zato jer ona na svoj način sadrži sve navedeno. Ona predstavlja najbrži i najkraći put ka dole i najbrži i najkraći put ka gore. Ona je prisutna i gore i dole (iznad i ispod Bezdana) otuda je figura na ATU II dvopolna. Ali ta staza je na Srednjem Stubu i zato može sve to da izrazi ali zato ne izražava levu i desnu oscilaciju a koje bi morale da sadrže staze ako bi bile postavljene preko Daota. Mnogo je teže, drastičnije i zahtevnije ići od samadija Tifareta direktno ka Nirvikalpa samadiju nego korak po korak po sefirotima. Nivoi Geburaha i Cheseda su tu da postepeno pripreme kandidata za najzahtevniji test, prelazak Bezdana, a ako ide direktno onda se mora ekvivalentno pripremiti jer zahtevnost testa se ne smanjuje time što on ide direktno. Ta savršenost te staze se vidi po tome jer je izrazito androgina pošto povezuje dvopolni Tifaret sa nadpolnim Keterom (ali u kojem je potencijal dvopolnosti). Svi sefiroti evoluiraju i poznato nam je kako to izgleda. Postavlja se logično pitanje na kakav način Daot evoluira i kako se razvija? Istovremeno treba da postavimo i pitanje kako nešto može da evoluira ako ne postoji? Ali mi našim razvojem, evolucijom povećavamo (razvijamo) zahtevnost Daota do subjekta (Tifareta) kada dođe do njega. Sve novo što Tifaret sazna, uključi u sebe, time automatski povećava raspon za testiranje u Daotu, jer sve što je u Tifaretu, za to će se tražiti ravnoteža u Daotu! Daot nikada ne ide dalje od krajnjih potencijala svojega mlađeg brata, Tifareta, bilo realizovanih ili nerealizovanih (uglavnom nerealizovanih). To je jedini način napredovanja, razvoja Daota. Dakle to nije neki budući sefirot koji će tek da se razvije, nego je to uvek prisutni, već postojeći samonametnuti indikator i test Tifareta, koji se razvija paralelno sa razvojem Tifareta, i koji striktno određuje granice koji deo Tifareta i u kolikoj meri je Tifaret već postao Razumevanje, Binah, a u kolikoj meri je još uvek samo Znanje. Sve ovo može nekima izgledati veoma komplikovano, nejasno i nerazumljivo, ali na drugačiji, jednostavniji način nije moguće govoriti o ovoj tematiki. Setimo se šta je rekao jedan beogradski astrolog, na primedbe nadobudnih astrologa da je Mile Dupor prezahtevan. Rekao je da „ako je nekome Mile Dupor prezahtevan, onda astrologija nije za njega“! Ako neko ne može da shvati da su istovremena privilegovanost i osuđenost, kao i uravnoteženi altruizam i egoizam osnovni simptomi svesti Tifareta, onda nema smisla da bilo šta pokušava sa studijem kabale. Sretno vam bilo!