Da li je dobro (i dozvoljeno) menjati i makrokosmos, jer menjanjem mikrokosmosa menjamo i makrokosmos?

Da li treba remetiti Božiji red i poredak individualnim egoističkim željama?

Sama činjenica da pametan čovek evoluira (a pametan čovek se menja) je dokaz da menja i svoj mikrokosmos. Naravno da se time u izvesnoj meri, ali bez brige, u veoma maloj meri, menja i makrokosmos. I to nije izvan Božijeg scenarija. Individualne egoističke želje ne utiču puno na Božiji plan. Na neki način i one su deo tog plana. Šta bi bilo sa ovim svetom da je sve sterilno čisto?! Da li bi biljke rasle i tada?

Kada govorimo o individualnim željama, ili voljama, ovde nisam uključio izvesne ljude, a to je jedan na 20 miliona (ili možda jedan na 50 miliona), koji mogu stvarno da nešto primetno promene Božiji plan. Čovek nije toliko jak da posegne u nešto što mu je nedostupno. Ali, ako se to desi, a polagano počinje da se dešava, ali ne u spiritualnim sferama nego u nauci, svaki prekršaj će biti i već biva, veoma kažnjen. Ali i to je sa više tačke gledano deo opšteg plana.