Zašto žene malo lakše ne verbalizuju svoje želje?

Više je razloga za to. Jedan od razloga je monoteistička religija koja traje 2000 godina i koja ne razume polove i odnos među polovima. Ostale monoteističke su na skoro istom nivou. Ženski pol korespondira sa Elementom Vode, dakle pasivnim Elementom, koji se samo odziva. Ispada da ako muški pol pošalje pravilni impuls, odgovor ne može da omane. Ali pod uslovom da je i ženski pol bez problema i sposoban da pravilno odreaguje, odgovori.

Dakle, potrebno je da su oba pola funkcionalna. Ali najčešće su oba pola ‘deformisana’, nepotpuna, nesavršena, i sve to otežava komunikaciju. I uvek je lakše okriviti onoga ko ćuti, a uglavnom su to žene. One veoma jasno emituju svoje želje, na bezbroj načina samo ne verbalno. A u ovoj nestašici vremena malo ko ima vremena da osluškuje te signale. Zato muškarci to ne vide, ne razumeju, ne znaju da pročitaju, dešifruju, a najviše bi voleli da to žene verbalizuju. Bilo bi dobro analizirati sramežljivost kao kulturni, sociološki, gnostički i edukativni pojam!