Kategorije
Kabala

I. Astrologija i kabala

Sve ono što je astrologija to je i kabala. Ne postoji deo, područje astrologije koje ne možemo ukalkulisati u kabalu. Ali sve ono što je kabala nije i astrologija.

Kabala je mnogo šira. Možemo reći da je astrologija na izvestan način neophodno sredstvo, način izražavanja kabale. I jedna i druga disciplina su toliko ogromne, sveobuhvatne da takoreći žive nezavisno, svaka za sebe, ali nerazdvojno su prepletene od samog njihovog nastanka. Istorija je tako tekla da je astrologija postala bliža ljudima, terminologija poznatija, ali kabala je uvek bila tu, korak iza. Do kabale bi uvek došli kada bi se za svaku astrološku tvrdnju pitali – zašto je to tako? Astrologija sama, da bi dala odgovor na to pitanje uvek mora da posegne ili za naukom ili da potraži pomoć kabale. Nauka je samo širokim masama razotkrivena kabala. Sve što nauka još nije otkrila se na izvestan način nalazi u domenu kabale. Sve što nauka danas zna a nekada nije znala, sa time je u prošlosti (a i danas) operirala kabala. Nauka je prisvojila ta znanja, informacije, otkrića, ne pominjući kabalu, samo zahvaljujući konstituciji ljudskog ega i putu kojega je imala nauka od renesanse naovamo. Dokaz toga su opusi predrenesansnih i renesansnih alhemičara koji su najviše doprineli kasnijoj afirmaciji nauke ali i astrologije.

Zanimljivo je da je terminologija astrologije i kabale tekoreći identična. U nekim uskomislećim glavama postoje ideje totalnog odvajanja te dve discipline, čak i antagonizma, naročito kod nekih astrologa. Ali ti isti astrolozi govore (jer ne mogu drugačije) o četiri kabalistička Elementa?!? Halo? Kada se čovek malo udubi vidi da se astrologija i kabala identifikuju u onoj meri koliko je astrologija velika. To da kabala govori o stanjima svesti Sefirota uopšte nije negacija bilo čega u astrologiji, uopšte nije nešto ‘deseto’ nego sama daljnja nadgradnja astrološkog znanja, viši nivo kombinovanja.

Takođe, astrologija se ne bavi etimološko-gematrijskom analizom, ali korespondencije svake planete (baš etimološke i brojčane) su dokaz prepletenosti tih disciplina. Ako neki astrolog ne zna na primer zašto su brojevi 666 ili 216 povezani sa Suncem, ili zašto i kako je broj 260 povezan sa merkurom, ne znači da je on slab astrološki divinator, ali znači da ne vidi prepletenost astrologije i kabale. Zato takvima predlažem da etimološko i fonetski analiziraju imena planeta Saturna, Marsa, Sunca, itd..