Kategorije
Kabala

IX. Srećni trgovci

Ako je kabala takav kompletan i kompleksan sistem znanja koji je neophodno i kompetentan da pomogne da na pravi način razumemo jednu od najsvetijih knjiga homo sapiensa (a kabala to jeste sposobna) onda je sasvim normalno za očekivati da nam taj sistem znanja može i treba da ponudi pomoć u rešavanju nekih svakodnevnih životnih problema. Kada kažemo životnih to stvarno i mislimo, dakle velikih problema a ne obične prehlade. To znači da ako se malo posečemo po prstu ne treba da zovemo velikog hirurga da nas previje ako to možemo i sami da uradimo.

Srecni trgovciLjudi najčešće imaju problem novca. Kada se kabalistički prihvatimo bilo kojeg problema moramo da znamo da u tu analizu uzimamo i posmatramo strašno veliki spisak faktora, veoma širok ugao gledanja, mnoga područja života, jer bilo koji problem da analiziramo moramo da znamo da to nije samo problem jednog fronta, uskog područja. Čak i ako se problem pojavljuje samo na jednom frontu, uzroci, direktni ili indirektni, nisu samo sa tog jednog fronta. Dakle, ljudi često imaju probleme sa novcem. Osnovna dijagnoza je da nemaju novca! A zašto ga nemaju? Tražimo uzrok problema! Zato jer ne znaju sa novcem. Kako mogu da znaju kada ga nemaju? Zašto ga nemaju? Ne znaju da ga privuku? Zašto? Zbog rupa na sasvim drugim životnim područjima! Vidimo da je uzrok sasvim na drugoj strani! Ili, ako ga nešto i imaju a ne znaju sa novcem, zašto ne znaju? Tu je moguće desetine odgovora i svakog pojedinačno treba analizirati. Dakle, niko ih nije naučio, nije im rekao šta je novac, kako se rukovoditi do novca, ne znaju zakonitosti tokova novca, ne znaju kako ga privući, ne poznaju mitologiju novca, ne znaju da su cirkulacije novca podložne nekim većim, jačim tokovima, ili čovek jednostavno ima slabo aspektovanu drugu astro kuću, ili čovek jednostavno može biti rođeni rasipnik, ili hronična lenština, itd., itd..

Kod 99% ljudi koji imaju problem sa novcem uzrok je u nečemu od navedenog. Ali ako se prihvatimo bilo kojeg od navedenih razloga, suočavamo se sa tako dubokom analizom da barem njih 90% odustane od daljnje analize. Sve što sam do sada rekao je – spoznati uzrok ‘bolesti’ a još to nije lečenje. Ponekad može ta spoznaja uzroka da prouzrokuje izlečenje. Ali ako hoćemo izlečenje potreban je dodatni rad. Ali ako poznajemo uzrok lakše nam je da počnemo izlečenje jer znamo gde treba da radimo i kako. Naravno, moguć je i slučaj da poznajemo uzrok, dijagnozu a da jednostavno nema leka jer objektivno nije moguće ništa poduzeti. Ako je čovek lenj treba da zasuče rukave, ako je rasipnik treba da trenira škrtost, ako ne zna sa novcem neka nauči od kompetentnih, ako hoće da spozna kabalističke karakteristike novca neka studira mitologije novca, ako je bez posla neka se prekvalifikuje, ako je neskroman neka se prisili i počne od malog, i konačno ako ima drugu astro kuću praznu neka priziva novac magičkim putem.

Ako je prenosom karme kažnjen sa besparicom onda neka proceni svoj životni momenat i okolnosti i neka sagleda težinu tog prenosa i mogućnosti da ga prevaziđe, jer može se desiti da će morati da prihvati i staus quo. Ali i to je samo privremeno, ako se potrudi. Može se desiti i da je jednostavno mentalno kontaminiran diletantskim rezonima o poslu, novcu, menadžmentu, itd.. neka se probudi. I što je najvažnije mora da shvati da je to stanje koje ima sa novcem u stvari realni pokazatelj njegovog energetskog stanja na višim nivoima.

Plus moguće je da čovek samo misli da je siromašan i da nema dovoljno novca. Možda ima neko svoje bogatstvo kojega nije svestan i ne zna i ne može da ga unovči jer nije pravi momenat niti pravo vreme (danas je to česta pojava). Ali u svakom slučaju novčano stanje čoveka je siguran pokazatelj bruto energetskog stanja sistema tog čoveka. Dakle neka prvo poveća zalihu svoje energije. Znam da će mnogi biti razočarani i nezadovoljni svim ovim što sam rekao ali čvrsto stojim iza ovih reči. Ne volim da nudim lažne nade i da dajem lažne utehe mada su ih ljudi gladni. 

Sva borba za energiju je samo posledica gravitacije svakog subjekta, svake zvezde, ali i svakog drugog živog bića, kao i svakog koagulata, entiteta uopšte. A ta gravitacija je samo posledica impulsa za Jedinstvom sa Svime. Čak i nagoni gladi i seksa, dakle nagoni za hranom i spajanjem sa suprotnim polim su samo posledica tog impulsa, te gravitacije, impulsa za Jedinstvom. U stvari sve što se dešava je samo posledica toga, posledica preplitanja tih graviracija. Sva dinamika univerzuma je posledica tog impulsa, te potrebe za Jedinstvom. U tom konglomeratu subjekata, zvezda ali i svih drugih bića i entiteta, ta borba postaje krajnje raznolika, šarena, u kojoj se sve dešava, a to uopšteno zovemo život.

Svaki čovek koji misli da se bavi magikom ili studira kabalu treba da se jednom zapita: da li sam ja srećan? Ako je odgovor pozitivan onda neka zaboravi magiku i kabalu jer mu nije potrebna. Svaki pametan čovek će imati negativan odgovor. Sledeći korak je da napravi spisak razloga (stvari) zbog kojih je nesrećan. I kada to uradi na tim stvarima će da proveri da li njegova magika funkcioniše. Ono što nema će prizvati ono što mu je previše će oterati, ono što mu se ne sviđa će promeniti. Svi problemi u svakodnevnom životu su samo šanse za proveru magike i kabale. Isto je i sa novcem.