Kategorije
Kabala

LI. Drvo Života – Hermesov zakon

Srećan vam PROLEĆNI ISEMERIAS ili Ravnodnevnica (ili Equinox ili Ravnonoćnica, ha ha, ili Jednakonoćnica ili Enakonočje)!

Nemamo puno vremena zato ćemo biti kratki:

Sve što se desi, što se dešava u materijalnosti, u ovom našem svetu, ama baš sve, ima korene, uzroke, ekvivalente u višim sferama, bile to astralne ili mentalne ili neke još više. Jer drugačije ne može da bude. Mada ponekad izgleda suprotno ali nije tako. Dakle, sva sranja, sve dobre stvari, masturbacije, ejakulacije, menstruacije, rođenje, umiranje, reciklaže, setve i žetve, oranja i rudnici, automobili i kompjuteri, zagrevanja i hlađenja, sve što ljudski um može zamisliti. Sve se dešava prvo gore pa onda dole. To je Hermesov zakon. Dakle, od ređeg ka gušćem. Ali, postoji i kontra smer, ne toliko vidan i intenzivan, ali postoji, i deluje.

Lopovluk u materijalnosti je vampirizam na astralu. Dakle, reciklaže koje se dešavaju ovde dešavaju se i na višim nivoima samo sa ekvivalentnim materijalima. Sva mešanja, mlevenja, previranja, prelazi energije i materije iz jednog oblika u drugi, itd., sve se to dešava i gore. A pošto je čovek mikrokosmos, onda je Hermes dodao i drugi (‘donji’) deo svojega zakona.

Čak i to da smo na nekom frontu uspešni a na nekom ne, je takođe znak da se na višim nivoima dešava ekvivalentna dinamika uspešnosti odnosno neuspešnosti. Ako nismo uspešni, pitajmo se šta to ne valja na višem nivou na kompetentnom, ekvivalentnom frontu? Ako smo bolesni isto se treba zapitati. Ako smo nezadovoljni na nekom frontu, onda se treba upitati – šta ne valja sa tim frontom na višem nivou? Koji su to bogovi nezadovoljni i nisu u skladu sa nama, ne daju nam ono što nam treba? Gde to ne postoji dovoljna kritična masa potrebne energije da ne može da se materijalizuje ono što želimo?!

Čovek je taj svesni raspon od Ketera do Malkuta, i što je za čoveka još važnije, je raspon od Malkuta do Ketera, tako da može da utiče i odozdo na ono gore (na razne načine, ograničenim sredstvima) tako da delimično može da menja ono gore (matricu) i samim time prouzrokuje promenu i dole (u Malkutu, materijalna sfera). Ali ne zaboravimo, ne mogu svi sve. A ni poneki, retki, izabrani, takođe ne mogu sve. To znači da je to polje delovanja ‘odozdo’ ograničeno mnogim karmičkim predispozicijama. Dakle, svako je limitiran u izvesoj meri. Ali to ne negira niti pobija nijedan deo Hermesovog zakona. On je i dalje na snazi. Nama samo ostaje da se trudimo najbolje što možemo, da dajemo sve od sebe. Pa šta bude. To je porez na postojanje.

Ako nismo uspešni u školi postoji uzrok za to. Ali mi i dalje treba da se trudimo i ako ne uspemo to nije katastrofa. Jer i rezultati tog truda imaju neki efekat, možda čak i na nekom drugom frontu. Dakle, svi ovi problemi u kojima smo, su posledica ekvivalentne zbrke ‘gore’! Treba urediti ono ‘gore’! Ako u materijalnosti imamo konfuziju onda je konfuzija i na višim nivoima. Ako hoćemo da rešimo probleme u materijalnosti treba da ih rešimo gore. Kako? Promenom uma, software-a, navika, misli, itd., dakle na mentalnom nivou a što će posledično uzrokovati promene na astralnom nivou i na kraju u materijalnosti. Sve ovo može da bude i veoma lako i veoma teško.

Mentalna stanja se uvek odražavaju na nižim nivoima, dakle utiču na emotivno stanje kao i na stanje fizičkog organizma. Stanje uma mora da ima odraz na fizičkom telu. Pažljivi posmatrač to treba da primeti ma kako to neko kamuflirao. Čovek dobre volje se ponaša na jedan način, ljut čovek drugačije. Čak i ako se odlično kontrolišu, njihova stanja uma im se vide na licu. Nemoguće je da se čoveku koji je ljut to ne vidi na licu. Ako mu se ne vidi onda on nije ljut. To je prva polovina Hermesovog zakona. Ako pogledamo u kontra smeru možemo videti da ako se čovek namerno drži namrgođen, odnosno melanholičan, ili veselo, pa čak i ako nije realno u takvom stanju uma, moguće je u umu izazvati baš takvo stanje. A naročito ih može indukovati u drugim osobama. To je druga polovina Hermesovog zakona. Odozdo se deluje na ono gore. Zato ako hoćete da prizovete novac, ponašajte se kao bankari ili izvedite ritual u banki. Navedeni primeri govore o relaciji um – materijalno (ili Tifaret-Malkut), što je za naše potrebe sasvim dovoljno. Ali sve to možemo aplicirati i na ono iznad Bezdana i ono ispod Bezdana, kao i samo na odnos Keter – Malkut, što je ipak malo preopširno.

Pokušajmo da prvo definišemo šta je to dole a šta je to gore. Tih podela i razgraničenja je moguće više. Dole je Malkut. Uvek. Ali dole može da bude i Nefeš (zajedno sa Malkutom) a sve ostalo gore. Ili, dole može da bude sve ispod Bezdana a ono iznad je gore. Moguće je i tačno je ali retko se tako gleda, da je gore samo Keter a dole samo Malkut. Bilo koju od tih podela da uvažimo Hermesov zakon važi i dalje. Mada najčešće se za dole smatra samo Malkut a sve ostalo je gore. Dakle, u nekim slučajevima i Jesod može da bude ono gore, ali Malkut je uvek ono dole.

Korekcijom onoga gore korigujemo uglavnom Ruach. Ali u to gore spadaju i sefiroti iznad Bezdana, dakle i roditelji, cela Prva Trijada. A to ne možemo da menjamo. Znači deo onoga gore je fiksan i samim time i deo onoga dole. Nešto je nepromenjivo! To je ono kada se za nekoga i nešto kaže ‘nije mu dano’ ili ‘bog mu je dao’. To je veoma deprimirajuće. Ipak, nije svima dato sve, nije sve za svakoga. Ali i svakome je nešto dato. Dakle to polje fiksnog kojeg determinišu sefiroti-roditelji je ipak dovoljno veliko da se u tom polju može pronaći oaza za sreću.

Dodatno i veoma komplikovano pitanje je – kako to da je većina spiritualno najrazvijenijih ljudi u materijalnosti imala veliku konfuziju i haos a na višim nivoima su bili čak i prosvetljeni? Mnogi od njih su ostavili i dugove za sobom?! Da li to umanjuje sjaj njihovog samadija? Ne bi trebalo. To samo relativizuje važnost ovog sveta dole. Smanjuje važnost ovoga dole. A samim time i onoga gore. Ništa ne treba shvatati preozbiljno. Jer funkcija ovoga dole je samo da je temelj, hrana i održavanje onoga gore. Pogledajmo gde spadaju božanstva smeha i videćemo da su srodna Hermesu. Bog Mudrosti se glupira iz celog univerzuma. A čovek preozbiljno shvata ovaj svet i život u njemu.

Dakle, relacije gore – dole možemo smatrati na sledeće načine. Keter-Malkut, Tifaret-Malkut, iznad Bezdana-ispod Bezdana, itd.. Mi dole kopiramo, imitiramo, rearanžiramo (ritualom, molitvom, pranajamom, žrtvom, samodisciplinom, itd.) da bi gore izazvali promene od koje će posledično uslediti i željena promena dole. Mi možemo da delujemo na ono gore na nnoge načine. Raznim stimulacijama, samodisciplinom, imitacijama, prizivima onoga što nam nedostaje putem korespondentnih božanstava, osveštavanjem, ‘izletima’ u ono gore, itd., itd.. Mentalna stanja se realizuju kroz delovanje. Delovanje proizvodi odgovarajuća mentalna stanja.

Keter (beskonačno) se realizuje i postaje Malkut (konačno). A to konačno u sebi ima sve karakteristike beskonačnog i otuda ima mogućnost da se uzdigne ponovo do Ketera i time ponovo postane beskonačno (osvešteno). Drugim rečima, Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru. To su dva procesa, involucija i evolucija. Plameni Mač i Zmija Mudrosti. Polovina tog puta (bilo odozgo ili odozdo) je Tifaret, mesto koje u jednakoj meri sadrži u sebi i Ketera i Malkuta.

Kada kažemo Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru, to je samo drugačije izražena ta čuvena Hermesova izreka. Nastavak Hermesove izjave govori o ‘jedinstvu jedne jedine stvari’ što znači da je ono gore i ono dole u jednom istovremeno. Dakle isto kao što su Keter i Malkut istovremeno identifikovani, oni su Jedno! Malkut je rašireni (ili suženi, zavisi kako se gleda), puno razvijeni, modifikovani, manifestovani, realizovani, eksponirani, zgusnuti, koagulisani Keter. Kada kažemo ‘rašireni’ to znači da u sebi ima primese svih ostaluh sefirota. Kada kažemo ‘zgusnuti’ to znači da je energija na svojem putu ogrubljivanja postajala sve gušća, teža i volumenski manja i samim time postala moguća da je našim materijlnim čulima percepiramo. Na ređim nivoima to nije bilo moguće, bila nam je nevidljiva i često nismo znali ni da postoji. Ako kažemo da je Keter tačka onda ta tačka mora biti prisutna u svim nižim sefirotima pa i u Malkutu. Ako je kod Ketera teško možemo zamisliti a još teže predstaviti onda bi barem trebalo da je u Malkutu nekako predstavimo, spoznamo, identifikujemo. To je težište, fizičko težište svakog fizičkog, materijalnog predmeta, koagulata. Ali opet je to nekako ’neuhvatljiva’ tačka mada ne možemo negirati njeno postojanje. Sve oko te tačke a što nam je opipljivo, vidljivo, je samo dokaz prisutnosti svih nivoa od Ketera zaključno sa Malkutom. Sve to je moguće videti na geometrijskim predstavama svesti po sefirotima, koje sam prikazao u knjizi Kabala u teoriji i praksi. Ta tačka je prisutna u svih deset nivoa. Grafična predstava stanja svesti Ketera ili Nirvikalpa samadija, bi mogla da bude Shema 231 Vrata. Na toj Shemi je sve prikazano, dakle sve ispod Ketera, svi sefiroti ali uravnoteženi, dakle to je idealni prikaz čistog uma. Istovremeno to je prikaz svih idealnih stanja, ali i prikaz toga da su sva u Keteru, dakle u Nirvikalpa samadiju! I isto tako da su svi nivoi međusobno prožeti, odnosno – jedinstvo!

Sve okolnosti u kojima se nalazimo su odraz, pokazatelj našeg unutrašnjeg stanja. Grube okolnosti, niži nivo, su odraz finijeg, višeg nivoa. Kako je gore tako je i dole. I obratno. Dakle, to da nešto imate u Makutu ili da nešto nemate u Malkutu je pokazatelj da li to imate ili nemate u Tifaretu ili čak i na nivou Ketera. Ako nema na nivou Ketera onda sigurno nema ni na nivou Chokmaha i Binaha. Ako nemate posao na nivou materijalnosti onda ga nemate ni na višim nivoima, ili barem nije prisutan u dovoljnoj meri da sakupi kritičnu masu energije. Ako ne poznajete ministra lično onda ga ne poznajete ni na višim nivoima, nemate taj deo software-a. Isto važi za sve. Dakle sva materijalnost je odraz unutrašnjeg stanja. Odnos snaga na grubom nivou je jednak odnosu snaga na finijem nivou. Malkut ne može da se razlikuje od onoga što je na višem nivou, što je iznad Malkuta. On ne može da bude ništa drugo nego rezultanta i pokazatelj viših devet sefirota. Otuda je prisutan odnos 9:1. U mnogim magičkim operacijama se traži da se nešto uradi, napiše, izgovori, itd., devet puta! To je delovanje na ono gore da bi kao posledica tog novonastalog gore usledila ekvivalentna posledica i dole, u Malkutu. Samo energetsko treba tu operaciju ojačati, podmazati i ona će dati rezultate.

Samo da se dešava, tetris se dešava u skladu sa Hermesovim zakonom. Svaki uticaj neba, odnosno figura tetrisa, ili astro tranzit, koji padaju na bazu, dakle koji utiču na čoveka, dolaze odozgo. Na tom putu iz NOX-a ti uticaji se prepliću i modifikuju do konačnog oblika, manifestacije – dole. Čovek u svojem skučenom polju manevrisanja ima mogućnost da posegne u taj proces. Invokacijom, na primer, u izvesnoj meri rearanžira ono što dolazi, neki uticaj poveća još dok je gore i samim time finalna manifestacija – dole – će biti bliža onome što se želi. Svi oblici vizualizacije željenog toka događaja su takođe primeri toga. Isto tako odstranjivanjem ganglija iz svojega LVX-a, dakle otrova i nečistoća iz uma, povećava se i pojačava se protok i dole dolazi više toga i boljeg. Već smo rekli – mentalna stanja se realizuju kroz delovanje, delovanje prouzrokuje odgovarajuća mentalna stanja. Ko bi rekao da je čuvena izreka Mens sana in corpore sano školski primer Hermesovog zakona samo izražen medicinskim jezikom. Kako bi izgledao obrnuti azimut ove izreke? Nezdrav duh u nezdravom telu. Logično. Zar je i moguće drugačije? Dakle, analogno tome možemo reći i sledeće – zbrka u glavi, zbrka u životu. Ili – bogat duh u bogatom telu. Mens dives in corpore divo. Da ponovimo, ako hoćete novac, ponašajte se kao bankari. Pokušajte da se 24 sata ponašate kao bankar! Ne možete ni gore ni dole, jer ste ceo život odgajani za neki drugi poziv, za pekara, šofera, administratora, umetnika, farmaceuta, filozofa. Da bi se neko takav ponašao kao bankar potrebna je žešća mentalna hirurgija. Dakle, potrebno je biti i gore i dole ono što hoćeš da budeš. Ne možeš se ti pretvarati da si bankar 24 sata ako i gore nisi bankar. Ali ako uspeš u tome, postaćeš i gore bankar. Neko veoma pametan, dakle Hermesov miljenik, je to ovako izrazio – Ono što misliš to i jesi! Ili jezikom taoizma – na stvari je lakše delovati dok su male. Biologija kaže – lakše je delovati na seme nego na već oblikovano biće. Itd., itd.. Ali da ne zaboravimo, u svim ovim izrekama postoji i kontra smer! I deluje konstantno.

Svaki uspešan rad sa autosugestijama je primer tog zakona, mada ta uspešnost zavisi od puno faktora a koji su svi opet unutar tog zakona. Svaki uspešan tretman bioenergetičara je školski primer toga. Kada disciplinujete sebe, kada radite plan, kada se informišete, kada učite, kada se molite bogu, itd., kod svih tih aktivnosti je uključeno celo vaše biće ali ipak, glavni rad je gore. Jer cilj vam je da promenite matricu budućih događanja na osnovu koje će se desiti željena promena dole. Čak i ako radite neku čisto fizičku aktivnost, na primer kopanje rupe u zemlji, opet je tu prvo bio plan gore, zatim sakupljanje astralne energije (opet gore) koja je pokrenula vaše telo da to obavi – dole. Ali, kod svega toga ne sme da nam promakne smislenost te rupe koju kopamo u zemlji. Verovatno je potrebna. Ili su neke druge materijalne sile uzrokovale ‘komešanje’ koje je nateralo ono gore da se menja i samim time utiče na ono dole. Čak i ako neko počne da radi nešto ‘bez razloga’, čak i tada se to dešava po tom zakonu bez obzira što u svesti subjekta nije prisutna kompletna slika. Čovek je specijalista da zaboravlja da ‘sve utiče na sve i sve može uticati na sve samo ne jednakim intenzitetom’. Razumevanje toga je osnova kompletne magike.

Veoma pojednostavljeno taj zakon izražavaju i pravnički izrazi de iure i de facto. Ali pošto pravničke zakone pišu ‘nesavršeni’ ljudi, tu su moguća razna odstupanja i zloupotrebe. I da bi de iure stvarno bio i de facto brinu se pravni sistemi. Ako se desi odstupanje tu su aparati pravnog i represivnog sistema da to koriguju. U Hermesovom slučaju, zakon i pravila dinamike piše bog, a kod pravnih sistema zakone pišu ljudi i tumače ljudi! Ha! Ali i u ovom slučaju treba da je jasno da je i tu prisutno dvosmerno delovanje. Ne određuju samo zakoni šta i kako će se dešavati. Često puta i praksa, ili situacija na terenu, kako to oni imenuju, utiče i na oblikovanje zakona. Ali ako se desi da se de iure poklapa sa de facto tada oni kažu lege artis, što nije daleko od Hermesovog žargona.

Nadam se da nismo bili predugi, jer Hermesov zakon je kratak i jezgrovit, mada sadrži sve!