Kategorije
Kabala

LXI. Drvo Života – 50 Vrata Razumevanja

    Kabala ima desetine i desetine definicija. Svaka je ponekad upotrebljiva. Ne znam da li sam zadovoljan sa bilo kojom od tih definicija, mada ih mnoge upotrebljavam, kada prilike to zahtevaju. Jedna od boljih definicija kabale je da je to sistem korespondencija koji definiše povezanost i identičnost makrokosmosa sa mikrokosmosom. Postoji nekoliko tih sistema korespondencija i svaki je dobar na svoj način i ima svoje prednosti. Jedan od njih je i sistem 50 Vrata Razumevanja (50 Vrata Binaha).
    To je sistem dodatnog, preciznijeg klasikovanja svega ispod Bezdana. Mehanizam prikazivanja saradnje sefirota među sobom. Istovremeno je to seciranje nižih sedam sefirota na sedam podnivoa. Dakle, nešto uži i jednostavniji sistem od sistema Isaka Lurije koji svaki sefirot secira na deset unutrašnjih sefirota. Istovremeno je to dobar sistem upoznavanja sefirota i njihovih karakteristika prilikom napredovanja po sefirotina ka gore na Drvetu Života kao i dubinsko analiziranje svakog sefirota pojedninačno. To je korak po korak prikaz sefirota kako ga kandidat polagano osvaja, osveštava. To je dodatno seciranje svake boje u dugi. Najbolje bi bilo ako je uopšte moguće svih tih 49 nivoa predstaviti volumenski, ali i dvodimenzionalna predstava je prihvatljiva a to je Ruža na Krstu koja ima 49 latica i svaka je različite boje. Taj sistem je dobar dokaz da je sve povezano sa svime, prepleteno, prožeto, i da je teško jednu stvar totalno odvojiti, destilisati od svih ostalih, odnosno da svaka stvar ima u izvesnoj meri i karakteristike drugih stvari. Taj sistem takođe predstavlja postepenu nadgradnju kroz koju treba proći da se dođe do Bezdana, do pobede nad svim klipotima sedam nižih sefirota. Isto tako prikazuje i korespondentne klipote za svaki od tih sedam sefirota ispod Bezdana. Naročito je upotrebljiv kod analize dvosmernosti Staza.  Na primer, Vrata 28 predstavljaju mecenu (ali iz ugla umetnika), odnos umetnika i sponzora kao i o diskutabilnoj emancipovanosti, a Vrata 46 predstavljaju više umetničko izražavanje istine kao i hedonistički izraz erotike i poezije (kakve recimo susrećemo u islamu i drevnoj Indiji). A sve to baca više nego dovoljno svetlosti na Stazu koja povezuje ta dva sefirota (Chesed i Netzah).
    Ipak mislim da je najveća korist od tog sistema što nudi mnogo razrađeniji i potpuniji sistem korespondencija svega što je Noe uzeo na svoju barku i što je kasnije nastalo od te ‘posade’ na toj barci. Znamo da su mačke sunčane životinje, ali koliko vrsta mačaka ima. Nisu sve tipično sunčane kao što su to lavovi. Zato, ako sefirot Tifaret seciramo na sedam podnivoa lakše možemo da u te podnivoe ukalkulišemo sve pasme mačaka. Isto važi i za pse i sefirot Jesod. Ili u slučaju konja i sefirota Geburaha. Naravno, ovde nije moguće sve ukalkulisati jer puno toga korespondira i sa Prvom Trijadom kao i sa astro znacima, ali ono što je moguće, od velike je koristi. Neke životinjske vrste imaju puno podvrsta i ne samo sedam, a neke mnogo manje, na primer medved i slon nemaju puno podvrsta. Nedavno sam video da je jedan astrolog tigra stavio pod Jupitera, što je netačno, ali ipak ima istine da tigar ima malo više jupiterijanske frekfencije nego lav, mada im je obojici primarna frekfencija Sunca, kao i svim mačkama. Tu je ta nijansa razlika koje je moguće pomoću ovoga sistema korespondencija razlikovati.

    Ovaj sistem je proširenje jednog dela Liber 777, baš zato jer je to sistem koji predstavlja kombinovane entitete od dve Staze Mudrosti a što u Liber 777 nije moguće izraziti. To je sistem koji izražava sve što je sadržano u Noetovoj barci kao i ono što može nastati od svega toga međusobnim mešanjem. Mnoga zanimanja čoveka je moguće negde ovde ukalkulisati a da ih je teško negde smestiti u Liber 777. Slično važi i za fizičke predmete, bilo da su proizvodi čoveka ili same prirode. Isto važi i za mnoge pojmove u nauci, umetnosti, religiji, filozofiji i drugim izmišljotinama homo sapiensa. Tokom istorije su se mnoge životinjske vrste mešale i nastajale nove koje su postale toliko autentične da ih više ne smatramo mešancima. Za mnoge takve produkte čovek uopšte i ne zna da su mešanci. Ta mešanja se i dalje dešavaju ali ona teku veoma sporo tako da ih čovek veoma teško primeti tokom nekoliko svojih generacija ili čak vekova. Slično tome je mešanja rasa homo sapiensa mada to teče mnogo brže a primetna je čak i akceleracija.
    Sve te produkte je moguće ukalkulisati negde u ovaj sistem korespondencija. Zamislite koliko vrsta pšenice i žitarica danas postoji, ili koliko vrsta krava ili ovaca. Za njihovo preciznije razumevanje poželjno ih je ukalkulisati negde u ovaj raspon korespondencija a što ne odgovara uvek podelama i klasifikacijama koje sa njima čini zoologija. Kukuruz (kao i sve žitarice) pripada prvim Vratima Binaha. U zemlji kolevci kukuruza postojale su četiri osnovne vrste te žitarice. Savršeno.
    Slično je i sa aktivnostima čoveka. Na primer, po sistemu osnovnih korespondencija veoma je teško negde ukalkulisati vratara koji radi na vratima fakultetske zgrade, ali po sistemu 50 Vrata Binaha lako ga smestimo pod 6.-a Vrata, ili 17.-a Vrata ili 20.-a Vrata, u zavisnosti od fakulteta. Veoma slično je i sa kondukterom u nekom prevoznom sredstvu. Dobar astrolog može da vam kaže da je to Merkur u trećem polju u Blizancima ili Strelcu, ali ne može da definiše koliko je to hijerarhijski visoka pozicija u vašem sistemu i čega i kako da se prihvatite ako imate problem sa time, a to je moguče detektovati pomoću ovog sistema. Lovac na lavove spada pod 12.-a Vrata, njihov dreser pod 41.-a Vrata, ali zoološki vrt je na neki način svih 49 Vrata, slično kao i pun stadion ljudi. Prazan stadion spada pod prva Vrata ali i pod Binah, kao i sama Noetova barka, kao i prazna predavaonica na fakultetu. (mada ona može dabude i pod 3-im Vratima). Dobar astrolog sve to može da izrazi pomoći astro znaka, astro kuće i odgovarajuće planete. Na inicijacijskom putu je mnogo bolji ovaj sistem jer je za njega potrebno veće znanje i veće razumevanje ali ovaj sistem i nudi više znanja i razumevanja. Na primer, astrolog može reći da je nekome Jupiter u natalnom znaku ili u prvoj astro kući ili na Ascendentu, i to je puno podataka. Ali ako mi kažemo da su to 43.-a Vrata Binaha to znači da je taj sefirot veoma blizu prohodnosti ili je već prohodan i znamo kako da ga dalje osveštavamo. Ili, 35.-a Vrata su čast i osiguranje postojanosti i ugleda, a srodna 47.-a su čast kao posledica naklonjenosti nadređenih.
    Svaki ozbiljan student kabale od početka studija počinje da stvara svoje sisteme korespondencija, a što je najčešće upotpunjavanje nekog več postojećeg sistema. Kao što su hemičari novootkrivene hemijske elemente ukalkulisali u već postojeće mesto za njih u Periodnom sistemu Mendeljejeva.

    Osim što je moguće sav materijalni kao i nematerijalni svet ukalkulisati u ovaj sistem korespondencija, isto tako je moguće svu dinamiku u materijalnom kao i dinamiku u nematerijalnom svetu takođe ukalkulisati u ovaj sistem ili ovu skalu. Svaki muzički instrument je određena skala tonova i moguće dinamike tonova koje dotični instrument može da proizvede u skladu sa svojom konstrukcijom i rasponom. Ekvivalentno je i sa svakim sitemom korespondencija. Svaka melodija je neka dinamika tonova u koju su uključene izvesne komponente mogućnosti instrumenata. Isto tako svaki događaj je koktel, dinamika, sastavljena od puno komponenti. I ako determinišemo dve osnovne komponente možemo da ustanovimo kojim Vratima Binaha pripada neki događaj. To može značiti da izvesni događaj stvaraju dva sefirota (subjektivno delovanje), ali i frekfencije od kojih su sastavljena ta dva sefirota (objektivno delovanje). Pazite, rekli smo dva ‘štrčeća sefirota’ što znači da su tu upleteni i svi ostali faktori ali u mnogo manjoj meri, jer svima treba da je jasno da su u svaki koagulat kao i u svaki događaj uvek upleteni, uključeni, prisutni kao sastavni delovi sve komponente univerzuma, odnosno svih 22 sa kojima kabala operira. Veoma slično je i u divinaciji sa Tarotom kada se u otvaranju pojave Velike Arkane. Ako neko želi da osvoji svoje sefirot Jesod on treba da razume prirodu Meseca, treba da razume pse i ako mu se desi da sanja da ga napadaju psi, to je poseban alarm, naročito ako želi da ima decu.