Kategorije
Kabala

LXX. Đavolji advokat

    Kada bi meni neko rekao da sam đavolji advokat bio bih zadovoljan tom detekcijom. Jer, to je funkcija čiji nosioc-izvršioc mora da zna jednako puno kao i glavni inicijator (ili kanonik ili mentor ili predsednik ispitne komisije ili veliki hijerofant). On mora da testira svaki atom znanja kandidata, da postavi svako moguće kontrapitanje, da proveri i stavi na test svaku reč, gestu, stav, rezon kandidata. To jeste neomiljena funkcija ali je jednako božanska. Jer on je odmah ispod boga, u rangu božijeg zamenika. On radi u istom cilju kao i advocatus Dei. Rimokatolička crkva je u 16.-om veku službeno uvela tu funkciju i tako je imenovala jer je time htela sebe da prikaže kao malo ozbiljniju ustanovu i duhovno na višem nivou, a u stvari su time samo uprljali jednu veliku svetinju. To je čak i malo uvredljivo za tu funkciju. Ipak, čisto kabalistički gledano ima veoma puno logike u tom nazivu i u toj funkciji. Uvredljivo je za 42 božanstva u Dvorani Maat čak i aludirati da su đavolji mada obavljaju za kandidata neprijatnu funkciju. Učenje je napor a znanje i položen ispit su kruna učenja. Svaki ispit podrazumeva prisutnost đavoljeg advokata. Ta funkcija je nužnost inicijacije. Đavolji advokat je detektor ne-znanja, karme, Apepa.
    Svaki čovek kod ulaska u samadi se suočava sa silinama koje možemo nazvati đavolji advokat. To je najjasnije objašnjeno u Abramelinu gde se kandidat susreće sa četiri demona zla. To je njegovo najteže i zadnje iskušenje pred samadi, Znanje i Razgovor Svetog Anđela Čuvara. Oni jesu opasni ali nisu zli. Oni čak i ne mora da se pokažu u svojem najgroznijem obliku a da ipak spreče kandidata da ostane u samadiju. Oni samo obavljaju svoj deo božanske funkcije. Ne mrze oni kandidata. Oni samo čuvaju svako svoj deo božijega carstva koje im je bog dao na raspolaganje. Tu nema veze kojoj religiji ili kojem podneblju pripada kandidat niti u kojem vremenu živi. Što se kandidat bolje pripremi, đavolji advokat će imati manje manevarskog prostora, i obratno. Oni jesu opasni, mogu da budu i smrtonosni, ali ne mrze kandidata. Oni su komplementarni odgovori ili rezultati kandidatove uznapredovalosti na četiri kvadranta univerzuma. Oni su ono još preostalo neobavljeno, što još nije obavljeno ritualom Liber Samekh na primer, dharanom ili nekim drugim (samo)inicijacijama. A sve zajedno, sva ta razlika potencijala, obavlja funkciju đavoljeg advokata, demona u Bardo stanju, itd.. Na Drvetu Života je to razdeljeno na klipote sefirota i rešava ih se jednog po jednog, jer to je najsigurniji put inicijacije. Seciranjem protivnika.
    Na nižem nivou gledano to izgleda ovako. Članovi komisije kada kandidat brani diplomu su imali pravo da postave bočna pitanja. Oni su u tom slučaju đavolji advokati. Kada se radi magisterij, opet je tu neko iz komisije sa tom funkcijom. Ko bi rekao da su doktori nauka ponekad i đavolji advokati?! Na nivou Tifareta su to četiri princa zla, na prelasku Bezdana je to Horonzon. Na ispitu je to komisija. U samoinicijacisjkom obredu Liber Piramidos ili egipatskom posmrtnom obredu Izlazak u Dan, su to 42 božanstva. Njihova snaga zavisi od snage-znanja kandidata. Odnosno njihova snaga je obrnuti azimut snage kandidata. Ako ste jaki na ispitu i znate sve, đavolji advokat ne može da dođe do izražaja. Vaše znanje je neutralisalo njegova oružja protiv vas i on automatski postaje vaš saveznik. Ako ne uspeju da vas slome oni vas ne mrze, nego vas nagrade prihvatanjem kao sebi ravnog. Da nisu toliko strogi, danas bi svako imao vozačku dozvolu i bilo bi desetine više mrtvih na putevima. Na fakultetima i u ponekim narodima gde đavolji advokati nisu strogi dolazi do zanimljive pojave da je više doktora nauka nego pismenih?!
    Osim zdrave skepse, đavolji advokat mora da ima talenat i sposobnosti da proveri govornika, kandidata ili onoga koga se procenjuje, sa svih strana, aspekata, uglova, da udari po njemu iz svih mogućih pozicija i smerova a njih je beskonačno. Istorija i praksa su pokazale da nema bolje provere znanja od toga. Čak i u bilo kojem ritualu samoinicijacije prisutan je đavolji advokat, možda još kompetentniji nego neka personalizovana komisija. Negde je neko zapisao da je svaki čovek sopstveni Isus. Slažemo se. A to podrazumeva da u sebi ima sopstvenog đavola, koji u slučaju samoinicijacije ima funkciju i đavoljeg advokata. Smisao postojanja tih entiteta je da budu anulirane, neutralisane i transformisane u LVX. Amen.
    Đavolji advokat je nužni pojam i funkcija, i zato u par najozbiljnijih magičkih (ili spiritualnih) redova na svetu on stvarno postoji (pod raznim imenima) i ne sačinjava ga uvek samo jedan čovek nego više njih. Ni njima nije lako! Ali samo tako je moguće proveriti Postignuće nekoga ko pretendira da uđe u Božije Carstvo ili barem u prvi deo, a to je samadi na Tifaret. To je provera pravilnosti ‘volumena’ njegovog uma ili uravnoteženosti. Volumen je trodimenzionalan i zato ga je moguće gledati ali i testirati i torpedovati iz svih mogućih smerova a kojih je beskonačno. Zato je potreban savršen đavolji advokat. Pa rekao sam, ni njima nije lako! Jedna od najjačih prednosti đavoljeg advokata je da ima pravo da upotrebi i laž i lažna oružja i sve vrste dimnih zavesa. Priznajemo, strahovito oružje! Bog je bio darežljiv. Ali ni to ne bi smelo da im bude dovoljno za njihovu pobedu. Testirani kandidat uvek mora da govori, da se ponaša, funkcioniše u skladu sa onim što se zove – istina! To je njegovo jedino oružje. Ali i to bi trebalo da mu je dovoljno za prolazak! Đavo nije imun na istinu a đavolji advokati je sa veseljem prihvate.
    Njemu su dozvoljena sva sredstva, da ne kažemo sve slabosti Ruach-a koje kandidat može imati. Svaku neravnotežu, nesigurnost ili otrov u umu kojega ima su oružje u rukama takvog advokata. On je svestan svih tih slabosti i otrova a njih može biti veoma puno. Svi smo krvavi ispod kože. O raznolikosti tih neravnoteža i otrova detaljno sam pisao u svojoj knjizi Kritika nečistog uma.
    Đavolji advokat naizgled radi za Apepa u njegovoj borbi za opstanak. U svemu tome je najzanimljivije to da mu čak i Tahuti u tome pomaže. Prvo zato jer i Apep je sastavljen od istih delova kao i LVX, a drugo, Tahuti je uvek prisutan i u LVX-u i u Apepu, naravno, kao i u NOX-u. Otuda je to božanstvo kompetentno i za lopove, prevarante i lažove. I treće, znanje koje poseduje đavolji advokat je takođe dobio od Tahutija. Zato je sasvim moguće da đavolji advokat možda čak zna i više od kandidata, u stvari on zna više, ali to znanje kao oružje protiv kandidata, mu je upotrebljivo samo do granica ambicioznosti i pretenzija kandidata. Dakle u skladu sa nivoom inicijacije kroz koju prolazi. Veoma slično kao i u životu. Uvek se suočavamo sa problemom koji je nekako usklađen sa našim ambicijama i energetskim potencijalima, bez obzira kako to nama izgledalo.
    Svako učenje kojega se prihvatimo je istovremeno i izvesno ojačavanje đavoljeg advokata jer mu u ruke dajemo potencijalne argumente, isto kao što je i svaka misao embrio đavola. Srećom, Veliki Arhitekta je tako konstruisao i konstituisao čoveka, svoju mini kopiju, da kako brzo nastaju tako brzo i nestaju mnoge misli. Jer da nije tako, đavolji advokat bi bio preopasan protivnik a o đavolu da ne govorimo. Ha!