Kategorije
Kabala

IX. Srećni trgovci

Ako je kabala takav kompletan i kompleksan sistem znanja koji je neophodno i kompetentan da pomogne da na pravi način razumemo jednu od najsvetijih knjiga homo sapiensa (a kabala to jeste sposobna) onda je sasvim normalno za očekivati da nam taj sistem znanja može i treba da ponudi pomoć u rešavanju nekih svakodnevnih životnih problema. Kada kažemo životnih to stvarno i mislimo, dakle velikih problema a ne obične prehlade. To znači da ako se malo posečemo po prstu ne treba da zovemo velikog hirurga da nas previje ako to možemo i sami da uradimo.

Srecni trgovciLjudi najčešće imaju problem novca. Kada se kabalistički prihvatimo bilo kojeg problema moramo da znamo da u tu analizu uzimamo i posmatramo strašno veliki spisak faktora, veoma širok ugao gledanja, mnoga područja života, jer bilo koji problem da analiziramo moramo da znamo da to nije samo problem jednog fronta, uskog područja. Čak i ako se problem pojavljuje samo na jednom frontu, uzroci, direktni ili indirektni, nisu samo sa tog jednog fronta. Dakle, ljudi često imaju probleme sa novcem. Osnovna dijagnoza je da nemaju novca! A zašto ga nemaju? Tražimo uzrok problema! Zato jer ne znaju sa novcem. Kako mogu da znaju kada ga nemaju? Zašto ga nemaju? Ne znaju da ga privuku? Zašto? Zbog rupa na sasvim drugim životnim područjima! Vidimo da je uzrok sasvim na drugoj strani! Ili, ako ga nešto i imaju a ne znaju sa novcem, zašto ne znaju? Tu je moguće desetine odgovora i svakog pojedinačno treba analizirati. Dakle, niko ih nije naučio, nije im rekao šta je novac, kako se rukovoditi do novca, ne znaju zakonitosti tokova novca, ne znaju kako ga privući, ne poznaju mitologiju novca, ne znaju da su cirkulacije novca podložne nekim većim, jačim tokovima, ili čovek jednostavno ima slabo aspektovanu drugu astro kuću, ili čovek jednostavno može biti rođeni rasipnik, ili hronična lenština, itd., itd..

Kod 99% ljudi koji imaju problem sa novcem uzrok je u nečemu od navedenog. Ali ako se prihvatimo bilo kojeg od navedenih razloga, suočavamo se sa tako dubokom analizom da barem njih 90% odustane od daljnje analize. Sve što sam do sada rekao je – spoznati uzrok ‘bolesti’ a još to nije lečenje. Ponekad može ta spoznaja uzroka da prouzrokuje izlečenje. Ali ako hoćemo izlečenje potreban je dodatni rad. Ali ako poznajemo uzrok lakše nam je da počnemo izlečenje jer znamo gde treba da radimo i kako. Naravno, moguć je i slučaj da poznajemo uzrok, dijagnozu a da jednostavno nema leka jer objektivno nije moguće ništa poduzeti. Ako je čovek lenj treba da zasuče rukave, ako je rasipnik treba da trenira škrtost, ako ne zna sa novcem neka nauči od kompetentnih, ako hoće da spozna kabalističke karakteristike novca neka studira mitologije novca, ako je bez posla neka se prekvalifikuje, ako je neskroman neka se prisili i počne od malog, i konačno ako ima drugu astro kuću praznu neka priziva novac magičkim putem.

Ako je prenosom karme kažnjen sa besparicom onda neka proceni svoj životni momenat i okolnosti i neka sagleda težinu tog prenosa i mogućnosti da ga prevaziđe, jer može se desiti da će morati da prihvati i staus quo. Ali i to je samo privremeno, ako se potrudi. Može se desiti i da je jednostavno mentalno kontaminiran diletantskim rezonima o poslu, novcu, menadžmentu, itd.. neka se probudi. I što je najvažnije mora da shvati da je to stanje koje ima sa novcem u stvari realni pokazatelj njegovog energetskog stanja na višim nivoima.

Plus moguće je da čovek samo misli da je siromašan i da nema dovoljno novca. Možda ima neko svoje bogatstvo kojega nije svestan i ne zna i ne može da ga unovči jer nije pravi momenat niti pravo vreme (danas je to česta pojava). Ali u svakom slučaju novčano stanje čoveka je siguran pokazatelj bruto energetskog stanja sistema tog čoveka. Dakle neka prvo poveća zalihu svoje energije. Znam da će mnogi biti razočarani i nezadovoljni svim ovim što sam rekao ali čvrsto stojim iza ovih reči. Ne volim da nudim lažne nade i da dajem lažne utehe mada su ih ljudi gladni. 

Sva borba za energiju je samo posledica gravitacije svakog subjekta, svake zvezde, ali i svakog drugog živog bića, kao i svakog koagulata, entiteta uopšte. A ta gravitacija je samo posledica impulsa za Jedinstvom sa Svime. Čak i nagoni gladi i seksa, dakle nagoni za hranom i spajanjem sa suprotnim polim su samo posledica tog impulsa, te gravitacije, impulsa za Jedinstvom. U stvari sve što se dešava je samo posledica toga, posledica preplitanja tih graviracija. Sva dinamika univerzuma je posledica tog impulsa, te potrebe za Jedinstvom. U tom konglomeratu subjekata, zvezda ali i svih drugih bića i entiteta, ta borba postaje krajnje raznolika, šarena, u kojoj se sve dešava, a to uopšteno zovemo život.

Svaki čovek koji misli da se bavi magikom ili studira kabalu treba da se jednom zapita: da li sam ja srećan? Ako je odgovor pozitivan onda neka zaboravi magiku i kabalu jer mu nije potrebna. Svaki pametan čovek će imati negativan odgovor. Sledeći korak je da napravi spisak razloga (stvari) zbog kojih je nesrećan. I kada to uradi na tim stvarima će da proveri da li njegova magika funkcioniše. Ono što nema će prizvati ono što mu je previše će oterati, ono što mu se ne sviđa će promeniti. Svi problemi u svakodnevnom životu su samo šanse za proveru magike i kabale. Isto je i sa novcem.

Kategorije
Kabala

VIII. Nužnost i funkcija ne-znanja

Ljudi koji rade na sebi su dodatno da ne kažem najviše pogođeni tim morem ne-znanja oko sebe. Oni su ispostavljeni dodatnoj kolateralnoj šteti. Znamo iz kojih razloga. Ti ljudi su neka vrsta modernih Don Kihota. To je neki oblik besmislene robije do kraja života da bi eventuelno post mortem nekada usledila kompenzacija, slava. Ili ne!

Borba sa ne-znanjem je veoma naporna, zahtevna, bolna i ponekad čak besmislena, jer kao da smo osuđeni na poraz. Ipak, ljudi koji stvarno rade na sebi, na svojem razvoju, bilo da podučavaju druge ili ne, bilo da to rade latentno ili ne, ne treba da se brinu i budu razočarani zbog opšteg slabog nivoa duhovnosti ljudi oko sebe. Prvo, uvek je tako bilo, uz male oscilacije. Drugo, tako treba da bude. Malo izabranih (onih koji nešto znaju) i puno šarlatana, prevaranata, kvazi učitelja i ogromno stado ovaca, slepaca, neznalica koji se povode za šarlatanima. Tako treba da bude. Svako ko se zbog toga uzbuđuje, nervira, žalosti, spada u neznalice. Svaki onaj ko bi želeo da prosvetli široke mase, spada u neznalice. Dakle, tako je normalno, tako treba da bude i tako je dobro. Kako dobro? To more ne-znanja? To more ne-znanja, more žabokrečine je potrebno jer to je filter, nužan filter za nužnu selekciju izabranih, pravih. To je tako konstruisao i smislio Veliki Arhitekta. Taj filter prođu samo najbolji, samo vredni i samo oni koji su predisponirani. Zato ih je tako malo. To je prirodni sistem selekcije a ne ljudski zato je nepogrešiv. Ja sam fasciniran kako je to savršen sistem, nemoguće ga je prevariti. Plus fasciniran sam nad apsurdnostima manifestacije te žabokrečine. To teško da mašta može da izmisli. Dakle, taj sistem selekcije prođu samo kompetentni, najistrajniji, najuporniji, najdisciplinovaniji i oni koji imaju potrebu, dozu želje za znanjem. A sada ću navesti jedan apsurdni primer. Krajem devedesetih ili možda nakon 2000-te, na radiju slušam razgovor sa jednim takvim ‘duhovno razvijenim čovekom’ koji svašta priča, ali glavni biser mu je ‘na našem rejonu se više dešava na području duhovnosti nego u Londonu’. Alo! Prvo sam bio šokiran. Pitao sam se ko je ovde lud, ko je za ludnicu, ko je pijan? Ali posle sam shvatio funkciju takvih ljudi. Hoću da kažem da su načini delovanja i ispoljavanja i održavanja tog niskog nivoa ne-znanja i gluposti tako raznovrsni i brojni. Oni koji se probiju, prođu kroz te drastične filtere, ne moraju da rade na prosvetljenju drugih niti na ublažavanju tih uslova selekcije. Ne! Oni moraju da rade na sebi, da egoistično misle na sebe a ako usput i još nekoga obrazuju to je OK, a ako ne to je opet OK. Mnogi takvi su tokom istorije pokušali da obrazuju, prosvetle druge, otvore oči drugima pa su ih ti slepci čak i ubili. Elifas Levi je rekao da magičar ima dovoljno primera iz istorije da su izuzetni ljudi stradali zbog budala i da treba da čuva sebe mnogo više nego te budale oko sebe! Dakle, nije bez razloga toliko neznalica kada i bog kažnjava one koji hoće da te neznalice nečemu nauče. Neznalice i šarlatani su tu da budu upotrebljeni a ne da ih neko prosvetljuje. Dakle, za nas je važno da emotivno ne trznemo na njih. To je velika opasnosti i ako trznemo na njihove slabosti je znak našeg sopstvenog nesavršenstva. Jednaki je znak našeg nesavršenstva ako imamo motiv da ih prosvetlimo, obrazujemo. Nije sportski nekoga terati da se nešto nauči. Sportski je da on tebe moli da ga naučiš!

Povezano sa time se možemo pitati sasvim logično pitanje – zašto je tako teško bogatog ili poslovnog čoveka navesti na inicijacijsko znanje? Zato jer je za njega prekasno. Sve škole koje je pohađao u životu su ka stimulisale ka nekom obliku pohlepe (koja je u izvesnoj meri čak i poželjna) i koja ga je toliko oblikovala, usmerila, zacementirala i pravac i uskost ugla gledanja na život. Ovo pitanje je važno jer mnogi mladi i nadobudni magičari sanjaju da će ‘svojom naukom’ da šarmiraju lepe i uspešne poslovne žene! Ne sine! Beton je da se po njemu hoda a dijamant je da se stavi u krunu! Možda će ti uspeti tek tada kada budeš na svojem frontu uspešan onoliko koliko je ona uspešna na svojem! Možda! Umesto filozofije hleb se zarađuje lopatom. Tako biva ako ti je slaba filozofija. Možda je bolje šarmirati takvu ženu ako mesec dana svaki dan radiš po 256 sklekova. Ne smeš da prekineš nijedan da i ne sme da ih bude ni više ni manje od 256. Nakon toga imaš veće šanse da je osvojiš. Ako ni to ne uspe, povećaj broj sklekova.

Tirane niko ne voli ali i oni imaju funkciju da nateraju podređene, tiranisane da postanu jaki! Nema druge funkcije za tirane. I njih bog voli i zato im je dao tu funkciju! Nezahvalnu. Jadni tirani.

Kategorije
Kabala

VII. Malo geometrije i 231

Zamislimo kako je teško trouglu objasniti njegovu trouglatost! Kako je to moguće kada trougao ne može pojmiti ništa osim trouglatosti? Za njega je to Alfa i Omega, ništa izvan toga ne postoji. Ili da četvorougao počne da ‘soli pamet’ trouglu kako je trougao ograničen i glup a on (četvorougao) je savršen i pametan! I onda se pojavi pentagon, pa zatim heksagon, itd.. A na kraju sve njih gleda krug i smeši se. On njima ništa ne objašnjava jer nema motiva, jer je savršen. Ovde smo uzeli u obzir samo neke pravilne ili relativno pravilne geometrijske likove. A ako uzmemo u obzir i nepravilne likove pa još i ako uvažimo različitost veličina dobijamo beskonačnost nekoliko puta. A onda se pojavi i treća dimenzija i svi mogući oblici, ekvivalentno pravilni i nepravilni različitih veličina, itd., i u toj nadgradnji do najsavršenijeg oblika dolazimo do još više beskonačnosti. U materijalnosti je to kugla (bez obzira na veličinu, mada ako je apliciramo na um i veličina je važna). Ali za sada se zadržimo na dvodimenzionalnosti. Sve ostale figure osim kruga, ma koliko bile uravnotežene i simetrične, su ipak nepotpune i otuda im motiv za delovanje, za akciju, nadmetanje, itd.. Krug je jedini potpun, savršen, indiferentan, bez motiva, u dve dimenzije. Svaki geometrijski lik osim kruga je na neki način nepotpun. Mnogi uravnoteženi, simetrični likovi imaju u sebi nepravilnosti, odstupanja od savršenstva. Čak i kvadrat, pentagon, oktagon, itd., do beskonačnosti. Jedino je krug savršen, univerzalno uravnotežen. Sve što odstupa od kruga je nepravilno. A nivo, intenzitet te nepravilnosti se vidi po opisanoj kružnici oko tog lika, odnosno uravnoteženi deo tog lika se vidi po upisanoj kružnici. Logičan zaključak je da je najmanje savršen trouglasti lik (ako govorimo samo o pravilnim likovima), zatim slede kvadrat, pentagon, heksagon, itd.. Što je više komponenti prisutno u tom liku, naravno, u pravilnom liku, to je lik bliži savršenstvu. A ako govorimo o nepravilnim likovima onda je sve moguće, na primer da je trougao ili četvorougao savršeniji od dvadesetougla.

    Sve to treba uvažiti kod analize likova na Shemi 231. Ako je neki lik pravilan geometrijski lik, onda je uravnotežen, odnosno komponente od kojih je sastavljen taj entitet univerzuma su u njemu u ravnoteži. A koje su to kmponente se vidi na osnovu slova koja su sadržana u linijama koje oblikuju lik. I ta slova formiraju ime tog lika. Ako je lik nepravilan, opet treba uvažiti komponente i videti koje dominiraju. U kontekstu toga je ideja da se svaku Manju Arkanu nacrta kao odgovarajući geometrijski lik, odnosno da je potražimo na toj shemi jer one su već tamo!