Kategorije
Knjige

Liber 462

Vrednost svake stvari se vidi po njenoj praktičnoj upotrebljivosti. To važi i za literaturu o Tarotu. Ako to nema, nije u praksi upotrebljivo, onda to nema smisla. Ako je neko poznavaoc Tarota i autor o Tarotu, on mora da zna koja karta ili kombinacija karata predstavlja, izražava, na primer, strah, bojazan, ljubomoru, cenkanje, ljubav, škrtost, zajubljenost, pohlepu, strast, intelekt, studij, razvrat, itd., itd.. To su sve nužna praktična znanja. Život i životne situacije su uvek spektar, saradnja više faktora, dakle više Tarot karata to izražava.

Goran Sarvan - Liber 462 - Kombinacije Tarot aduta


Na primer: nemarnost – ATU XXI i 8 Mačeva; uglađenost – ATU XI i AS Mačeva ili 4 Pehara; humor – ATU I i 6 Mačeva ili 3 Pehara; mizantrop – ATU XXI i ATU XII i 8 Pehara; optimizam – ATU IV i ATU XIX; hrabrost – 7 Pehara i ATU XVI; lažljivost – 7 Mačeva i ATU I, ili ATU I i 9 Mačeva; darovitost – ATU XIX i ATU XI; impulsivnost – ATU IV i 7 Štapova ili 9 Štapova; žalost – ATU XII i ATU XXI; itd., itd.. Ovde su ipak moguće oscilacije i promene u zavisnosti od znaka pitača i tipa pitanja.


Zamislimo da imamo 22 slova (ili 27) i od tih slova 56 reči, osnovnih reči. To su sva naša oruđa. I svako za sebe govori ogromno. A kombinovanjem tih oruđa moguće je izraziti doslovno SVE. To je Tarot. Sve reči je moguće konstruisati od tih oruđa. I sve rečenice. A da bi razumeli sve te reči, te kombinacije, potrebno je poznavati sastavne delove, dakle slova i osnovne reči – Tarot karte. Isto tako na Periodnom sistemu je određeni broj elemenata, ali od tih elemenata moguće je sastaviti bezbroj jedinjenja, ili preciznije – sva jedinjenja koja postoje su sastavljena od elemenata iz tog sistema. Svaka reč je kombinacija nekoliko slova. Svaka rečenica je kombinacija nekoliko reči. Svaka priča je kombinacija nekoliko rečenica. A život je najveća priča koju je moguće izraziti Tarotom.
Dakle, svaka životna situacija je koktel sastavljen od nekoliko faktora. Uglavnom dva-tri ključna i puno sekundarnih, kao i na filmu. I ako divinacijom pravilno detektujemo ključne igrače, aktere, glumce, subjekte, lakše nam je da kreiramo sopstvene aktivnosti. To je i smisao postojanja Tarota kao i drugih divinatorskih sistema.
— —– —
Ovo je obiman rad, oko 560 strana, A4 formata, koji je nastajao preko 20 godina, koji je baziran uglavnom na praksi. Dakle, divinacije, meditacije, sakupljanje bezbroj korespondencija, razmena mišljenja i iskustava sa nekoliko retkih sagovornika. I naravno, moguće ga je nadograđivati praksom. To je potrebno.
— —– —
Sve ovo je važno ako treba da skeniramo nekog čoveka. Ako znamo njegov datum rođenja već znamo ogromno, koliko i njegova majka. Ali ako hoćemo da saznamo koji nivo recimo hladnokrvnosti ima taj čovek, onda to možemo sa Tarotom. Ili koji nivo hrabrosti, pohlepe, istrajnosti, žilavosti, sramežljivosti, strastvenosti, itd.. Sve to može Tarot da nam kaže, samo ako znamo da pročitamo pravilno. A to možemo ako poznajemo što širi spektar korespondencija uz svaku kartu, plus saradnju i sinergiju više karti. Prvo dve, pa tri, i više, itd.. Isto tako, svaka divinacija je pogled unapred. Divinare, ‘da vidimo šta su nam bogovi pripremili’, da pogledamo ‘koje figure tetrisa nam dolaze’ i kako da ih dočekamo i kakav rezultat saradnje te figure i baze na koju pada, možemo da očekujemo.