Kategorije
Tarot

Kombinacija ili saradnja Tarot Aduta

    Sve Velike Arkane Tarota predstavljaju konstante, jake fiksne faktore na koje čovek teško da može bistveno da utiče. Ti faktori su kostur konstrukcije, glavni nosioci konstrukcije događaja, stanja, dinamike. Bilo da se pojave u snovima, meditaciji, divinaciji ili se njihova prisutnost izrazi na neki drugi način u svakodnevnom životu. To su faktori koje moramo da uvažimo jer su jaki, intenzivni, nadpersonalni, odnosno veoma prisutni. Bilo da se radi o samo jednom Adutu ili više njih. Ako se javi više njih to je znak da su u igri veoma jake sile koje diktiraju božiji scenario. Isto je i ako su samo dva Aduta u nekoj ‘saradnji ili sadejstvu’. A baš takvi primeri parova Aduta su idealni za analize. To je veoma zahtevan tip analize u kojem se zahteva kombinatorika i poznavanje ogromnog broja korespondencija od oba Aduta i njihova saradnja u raznim okolnostima. U stvari to je rad koji nije samo meditacija nego pozornost na svaki momenat svakodnevnog života gde se zahteva prepoznavanje prisutnosti saradnje ili sadejstva silina koje su predstavljene Tarot Adutima. Svaka meditacija o Tarot Adutima koje neki vole da mistifikuju i glorifikuju kao nešto božansko je u stvari samo učenje i spoznavanje korespondencija te siline univerzuma da bi se stekla sposobnost prepoznavanja njihove prisutnosti u svakodnevnom životu oko nas. A ako ih analiziramo zajedno sa predstavnicima drugih silina to je samo analiza i prepoznavanje njihove saradnje koja kreira okolnosti života i postojanja uopšte. To je nadgradnja klasičnih meditacija na Tarot Adute i staze na Drvetu Života. Svaka pa i najbeznačajnija životna situacija, okolnost, je sastavljena od svih faktora univerzuma koji su u izvesnoj međusobnoj razmeri prisutnosti. Analiza toga je seciranje, destilisanje momenta, situacije, okolnosti. Počevši od lokacije, vremena, reljefa, datuma, doba dana, godišnjeg doba, imena lokacije, stanja subjekta (mentalnog i fizičkog), prisutnosti drugih ljudi, motiva subjekta, motiva drugih, razloga, istorijata koji je prethodio svemu tome, itd., itd., ukratko, tu su prisutni svih 22 faktora u manjoj ili većoj meri. Izdvajanje samo dva najjača faktora je način da se lakše prepozna, dešifruje situacija. Kao što je rečeno, to je sledeći korak nakon meditacije na pojedinačne Adute Tarota. Sledeći, još zahtevniji nivo je analiza sadejstva tri faktora. Jedini primer takvog dubinskog rada je delimično prisutan u astrologiji. Na primer: ta planeta u toj kući i tom znaku u aspektu sa tom drugom planetom u toj kući, daje takve rezultate. Tu je upleteno pet faktora u specifičnom odnosu. Kod analize parova Tarot Aduta je to jednostavnije jer se analiziraju samo dva faktora, ali je teže jer ovde su uzeti u obzir svi mogući odnosi između ta dva faktora, plus da ovde analiziramo na primer odnos i mnoge oblike saradnje Elementa Vatre sa Saturnom, ili sve moguće odnose između dva blanko astro znaka. A to je mnogo teže nego analiza bilo kakvog aspekta u klasičnoj astrologiji.

(Sledi jedan nasumice izabran primer od 462 kombinacije koliko sam ih uradio kroz analize i meditacije)

U slučaju da su u igri Aduti Veština (ATU XIV, Strelac) i Kočija (ATU VII, Rak) to stvara sliku benevolentnosti bilo oca ili majke, njihovu obzirnost, pomoć, dobronamernost četvrte astro kuće do onoga kome se odlazi, a to su zetovi, snahe (deveta astro kuća). Dakle oni udaljeni ali po nečemu (rodbinski) veoma bliski i povezani. Veština podrazumeva uravnoteženost u povezanosti a Kočija, Rak, suptilnost. Otuda je ovde sposobnost da se vode drugi (možda čak iz daljine), da se pronicljivo pogleda u druge. Ako se radi o porodici ovo su poredak i dom tako da se zna red i sve je pod kontrolom i pravilno vođeno. Ako se radi o putovanju, preselenju, možda se desi čak i preselenje cele porodice (retko), mada je ovo odlazak negde u (ne)poznato. Ovo je specifično i dubinsko razumevanje patriotizma, jer čovek razume patriotizam tek kada živi daleko od svoje zemlje a ipak nadvlada nostalgiju. Tek tada. Ova dva astro znaka su pod uglom od 150 stepeni zato tvore frekfenciju sefirota Chokmah – Binah, neka vrsta rođenja, otuda i brižnost za druge i patriotizam (gledan izdaleka). Inače patriotizam i rodoljublje imaju korene u ova dva sefirota. Ako se radi o sportu, nekom nadmetanju, ovo je možda mudri trener, dobar pedagog, suptilan, blag, zna kako treba, a o rezultatu govore druge karte. Ako se radi o vatri, snazi, energiji, ovde toga kao da nema, kao da nema razloga ni potrebe za time. 

Kontrola i obzirnost je tolika da ekstremi nisu potrebni. U vezi rata, politike, ovo je učenje diplomacije, sposobnost teških i dugih dijaloga samo da se izbegne sukob, što se i dostiže. Ovde nije ratobornost nego pre neke bezazlene situacije i aktivnosti. Na vreme se primeti opasnost i izbegne. Ako se radi o poslu, finansijama, ovo su zodijakalne frekfencije, iznad Bezdana, daleko od materijalnosti i zato su ovo možda dobri planovi, još uvek daleko od realizacije. Planovi mogu da se više puta promene. To nekako govore obe varijante kombinacija geomancijskih figura, Amisio i Aquisitio. U vezi studija opet je tu sve moguće mada bi trebalo da je pozitivno. Ovde se više računa na intuiciju, suptilnost nego na racionalno znanje. Ako su u pitanju emocije ovo može da bude veoma suptilan, veoma nežan i trajan odnos ali i ranjiv. Treba ga ojačati iskustvom i inicijacijom. Moguća je i nostalgija za domom jer zadnji stepen Strelca i prvi stepen Raka su u opoziciji (skoro), otuda udaljenost i pošto su to IX i IV astro kuća otuda opet neki oblik domoljublja na daljinu, ali to ne znači da je ono prisutno i u ostalim odnosima Aduta pod tim stepenom, na primer ako su u igri ATU IV i ATU XIII! Rezultanta korespondentnih Heksagrama Ji Džinga daje H 17, Praćenje, dakle to je neka vrsta prilagođavanja, neka vrsta pasivnosti, praćenja događaja ali ne i njihovo kreiranje, ili čak i ako je kreiranje to nikako nije revolucija.. Zato ako se radi o zdravlju možemo (ili možda moramo) da slušamo lekara i njegova uputstva i terapije, ili slediti prirodnom toku razvoja i oporavka. U pitanjima samoinicijacije ovo je očuvanje unutrašnje suptilne ravnoteže koja omogućuje jasnu sliku o svemu izvana. Nekoliko starogrčkih korespondencija uz brojeve 68 i 538 potvrđuju gorenavedeno.