Kategorije
Intervju Tarot

Tarot- Filozofska mašina

Neko je rekao a čini mi se da je to i zapisao da je Tarot filozofska mašina!?!

    Lepo zvuči. Ali ja ne znam šta je to filozofska mašina i pored dobre imaginacije teško mi je da zamislim kako bi izgledala ta mašina. Ali i dalje mi lepo zvuči i voleo bih da tako nešto postoji i da ja to vidim. Plus, osećaji iz želudca (i još nekih organa) mi govore da je ta tvrdnja istinita. Ali autor te tvrdnje nije dao nikakvo objašnjenje. Neki ljudi su u mojem prisustvu upotrebili taj uzraz pa sam se obradaovao da bih od njih dobio objašnjenje. Ništa pametno nisam čuo i pored iskrenog truda i njihove velike želje da mi objasne. Dakle nije mi preostalo ništa drugo nego da sam istražim sve što mogu o Tarotu. Meditacijama i praktičnom upotrebom. Uvek propagiram skepsu. Uvek propagiram samostalni rad kojim treba tu skepsu uništiti. Tek tada možemo videti koliko drugi govore istinito ili lažno, tačno ili pogrešno.

    Tarot je slično kao i Drvo Života, mozaik, shema, konstrukt koji izražava makrokosmos a samim time i mikrokosmos. Ceo Tarot je sastavljen samo od sastavnih delova čoveka na raznim vibracijskim nivoima. Dakle upotrebna vrednost Tarota je da na prvom mestu omogućava to samospoznavanje čoveka. Pod to se može uvrstiti bezbroj aktivnosti sa Tarotom a jedna od njih je i divinacija. Nažalost ili na sreću, to je takođe i najpopularnija upotreba Tarota koja je pridonela da tokom mračnog srednjeg veka ne ostanemo bez te filozofske mašine. Ha ha, taj termin još nije ‘legao’ ali zvuči futuristički i zato ga upotrebljavam.

    U svakom događaju, dinamiki, učestvuju svi delovi univerzuma ma kako zanemariv da je udeo nekih delova. Naravno da postoje uvek neki glavni igrači, glavni akteri ali svi igrači su tu prisutni. I ako Tarot u sebi sadrži sve te igrače onda zvuči logično da je to sredstvo, taj konstrukt (filozofska mašina) kompetentno sredstvo da malo pogledamo tamo gde je naš ograničeni um nesposoban. Bilo da je to u prošlost ili sadašnjost ili špijuniranje u budućnost. Logičan zaključak, što je divinatorsko sredstvo kompletnije, što u potpunijoj meri sadrži univerzum u sebi, utoliko je to sredstvo kvalitetnije i kompetentnije za divinaciju. Ovde ne govorimo o vidovitosti nego o tehničkoj divinaciji. Otvaranjem Tarot karata dobijaju se glavni igrači, sporedni igrači i igrači koji uopšte ne učestvuju ali ih je nemoguće totalno isključiti. Tarot nam to pokaže. A mi treba da znamo to da pročitamo. Veština čitanja se pridobija učenjem beskonačnog spiska korespondencija (uz svaku Tarot kartu) i praksom divinacija. Tu je ogromno finesa do kojih treba doći i koje treba savladati i biti ih svestan. Jedna od osnovnih je da isti igrači, čak i približno istog rasporeda se različito tumače iz različitih uglova gledanja. A ugao gledanja je pitanje u divinaciji. To važi čak i ako se radi o samo jednoj Tarot karti. Na primer, Šestica Pehara u pitanjima poslovne prirode može značiti dobre odnose u kolektivu ili zadovoljstvo sa svojim poslom a u pitanjima emotivne prirode može značiti između ostalog i koitus (čak i sa oplodnjom).

    Dakle praksa i samo praksa, bez obzira sa kakvom divinatorskom enigmom da se susretnete. Divinacijom je ponekad moguće otkriti neverovatne stvari. Na primer imao sam slučaj da me zove gospođa sa Havaja (koju poznajem i koja je tada bila viceprvak Slovenije u golfu) i pita me da li će prekosutra pobediti na nekom turniru golfa?! OK, kažem joj da me pozove za dva sata. A kada me je nakon dva sata pozvala, ostavio sam otvorene karte na stolu i kažem joj da neće pobediti ali da će najverovatnije biti treća ali da sam video puno nekih žena što mi nije bilo jasno. Pa to je normalno, kaže ona, jer je to ženski turnir, ali je izgubila motiv za turnir ako neće da pobedi. Posle sam je ubeđivao deset minuta da ipak ide na turnir jer će sve biti OK i lepo će se provesti. Dakle, Tarot nije rekao – ona će biti treća. Nego je rekao – ako učestvuje biće treća! A pošto sam joj ja želeo dobro, moja funkcija je bila da je ubedim da učestvuje jer sam video da će se lepo provesti. Toliko je komponenti u finalnom kreiranju scenarija i događaja. Nakon tri dana me je pozvala i potvrdila moje predikcije, zahvalna što sam joj sugerisao da ipak ide na turnir.

    Ili slučaj kada me je pitao jedan gospodin u vezi nekog svojeg posla, trgovine. On planira nešto sa kozmetikom i pita me kako će to ići. Ja pogledam i kažem da će posao ići ali da tu nema kozmetike nego neki grublji, teži materiali, fizički napor, itd.. On ne veruje, otvaram ponovo karte i vidim slično ali sada sam bio siguran da je to građevinski material jer sam video cement i kamen. Ali da je bilo pitanje recimo zdravstvene prirode onda bi kod istih takvih karata odgovor bio da je to nešto bolno i da će oporavak biti spor i dugotrajan i da će zahtevati mir, ali izlečenje – da. Tu se vidi važnost ugla gledanja ili pitanja.

    Pre nekih desetak godina pita me čovek u Užicu da li će se tokom sledeća tri meseca preseliti u Italiju? Otvorim karte i vidim da neće. Vidim da sređuje papire, vidim da se nečim bavi, itd., ali ne ide nigde. Sav razočaran pita isto pitanje ali sada za period sledećih šest meseci? Otvaram opet, vidim da sve je bliži ali i u tom periodu ne ide nigde. Sav razočaran predlaže da pogledamo za sledećih devet meseci. Savetovao sam mu da to ne gledamo da slučajno ne bi bio žalostan bez razloga i pre vremena i nismo otvarali karte. Ali najzanimljivije od svega je bilo da je otišao u Italiju samo dan nakon isteka tih šest meseci. Tarot je tačno rekao! Filozofska mašina.

    Ili, čoveku je bio potreban savet emotivne prirode, zanimalo ga je kako će teći jedan odnos i dobijemo neke Vodene Adute i još nekoliko Pehara, dakle emocija više nego dovoljno. Čak i previše da je to opasno, tu je i gubljenje glave, opasni vampirizam i kažem čoveku da se obuzdava mada je u ljubavnim nebesima. On ne može da veruje, itd., itd., čak me i negira ali mu je posle ipak sledovao kazneni period. Ali da je pitanje bilo poslovne prirode kod istih takvih karata odgovor bi imao mnogo pozitivnije značenje.

    Bez poznavanja korespondencija i važnosti ugla gledanja ovi primeri divinacija bi bili nerešive enigme.