Kategorije
Tarot

MESEC – RIBE

Polaganje računa za minuli rad – susret sa puno neprijatnih pitanja

    Ime ovog Aduta je naizgled nelogično s obzirom da korespondira sa astro znakom Riba i sa XII astro kućom. Znak Riba ni po čemu nije specifična pozicija Meseca a ipak je ova frekfencija odnosno predstava ove zodijakalne frekfencije imenovana Mesec. Iz više razloga. Za razliku od šeste astro kuće gde je sve poznato, jasno, čisto (Devica) ovde je sve zamagljeno, nejasno, nepoznato. Ne znamo ni gde smo ni sa kime imamo posla. U tami smo. Ovo je noć ili čak ponoć, mada bi ovde mogli upotrebiti onu izreku ‘najtamnije je pred zoru’. Tu je bezbroj nevidljivih opasnosti ili potencijalnih opasnosti. Ili mi sami mislimo da smo u opasnosti jer smo u maku, u noći. A po noći jedini izvor svetlosti je svetlost Meseca i to je svetlost ‘iz druge ruke’, ona Sunčeva svetlost koja se odbije od Mesea i dođe do nas. Redukovana. Osim toga, za razliku od Aduta Prvosveštenica koji korespondira sa Mesecom ali koji podrazumeva pun Mesec, ovaj Adut posrazumeva prazan Mesec što opštu sliku čini još ‘tamnijom’. Dakle ovo je faza ne samo kada se Sunce ne vidi nego kada je malo i difuzne svetlosti i to je jedan od razloga ovog imena Aduta. Tu sliku možemo smatrati i kao maternicu u kojoj se nešto dešava, nešto priprema da se rodi u jutro. Mi to ne vidimo ali znamo da se neka tiha, nevidljiva dinamika dešava. U mrklom mraku sve nam izgleda drugačije, ‘opasnije’, nikada ne znamo na šta možemo da naletimo, odakle može doći opasnost ili udarac. Sve to odgovara dvanaestoj astro kući. Čak i ako nešto nije opasno ovde može postati, čak i svoja suprotnost što je u skladu sa (dvojnom prirodom) znaka Riba. Sve se može tumačiti drugačije nego što stvarno jeste. Zato se ovde zahteva opreznost, zato se treba pripremiti za ovu situaciju, isto kao što se ceo život treba pripremati za fazu, stanje, kada dođe vreme te astro kuće. Opreznost, zdravi skepticizam.    Adut je dakle dobio ime zbog noći koja je osnovno značenje i poruka. Po noći svesni um nije aktivan. Jedine aktivnosti

ATU XVIII - Mesec
Mesec – Ribe

 uma su snovi (ako ih se seća) ali je zato animalna duša veoma aktivna u regenerisanju sva tri nivoa bića (mentalni, astralni i fizički). To je doslovno priprema za novi dan (za novi život), jer Sunce vaskrsava ne samo svakog proleća nego i svakog jutra. Zbog tog faktora nejasnosti, nepoznatosti i mnogobrojnih mogućih opasnosti astrolozi su ovoj astro kući pripisali neprijatelje. Ovaj Adut to takođe izražava ali više u smislu da je najveći neprijatelj neznanje, nerazumevanje, nedostatak podataka, premalo racija (kao suprotnost šeste astro kuće), ‘spavanje u životu’, itd. Baš taj nedostatak racija i mogućnost dvostrukog tumačenja iste stvari zbog tih nejasnosti, nerasvetljenosti, su logična podloga za korespondenciju znaka Riba.    Na skoro svim predstavama ovog Aduta su osnovni simboli duplirani kao što to izražava i simbol Riba. Ta dupliranost nam govori da nije zdravo previše njihati i kolebati se kada se zahteva krajnja pažnja jer nam je uzak put ostavljen na raspolaganju. Na nekim predstavam je tu čak i pas. Noćna životinja, mesečeva životinja koja nepozvane i nepoznate goste bez pardona napada. Pas je noćni čuvar kuće, ali i opasnost za kradljivce, napadače. Zbog toga je na nekim predstavama prikazana Dijana, boginja lova, sa psom ili čak sa vukom što je još logičnije a negde su tu prisutne i školjke, simbol Venere, Afrodite jer Venera je egzaltirana u Ribama. Vladar Riba, Neptun, je bog svih mora i okeana a Venera je rođena, izašla iz mora. Ali Neptun je pre svega bog koji je sve pre nego preciznost što se potpuno uklapa u koncept povezanih simbola – Neptun, Ribe, XII astro kuća.    U divinacijama ovaj Adut nikada nije personalizovan, ali zato može biti veoma precizna kvalifikacija bilo neke osobe, bilo situacije. Uvek je to upozorenje da ne znamo sve, da ne znamo dovoljno, ne znamo onoliko koliko zahteva situacija. Nešto nam se dešava iza leđa što može da bude opasno, nešto ne vidimo (zbog tame ili kamuflaže) a tebali bi to da vidimo. Nečega nismo svesni, bilo da je to zbog takvih tranzita ili nam neko nešto kuva iza leđa ili je neiskren. Ili je to možda neki iracionalni faktor koji je prisutan i toliko je jak da utiče na naše funkcionisanje. Neka tajnovitost je prisutna, lov u mutnom. Baš ta tajnovitost Riba i XII astro kuće često može da bude ne samo upozorenje nego i dodatni motiv za nekoga da krene dalje, da probudi avanturizam i pionirski duh istraživanja. Dvanaestu astro kuću povezuju sa ludnicama, zatvorima, izolovanim mestima gde nema puno svetlosti i sa mesečarenjem. Latinska reč ‘lunatic’ potiče od iste reči za Mesec i doslovno znači afektiranost Mesecom. Slično je i sa ludilom. Medicini danas je poznata veza između psihičkih neravnoteža i nasilnosti (ludila) sa fazama Meseca.    Ako se radi o pitanjima emotivne prirode tu može biti nekontrolisana i nepoznata strast ali koja može da odvede do velikog razočarenja zbog neiskrenosti. Nismo gospodari sebe, bilo da nas neko laže bilo da se priprema velika promena. Ovaj Adut je često stanje na pragu promene, stanje pred zoru, stanje pre rođenja, jer na kraju ovog znak, ove astro kuće sledi Ascendent!. Ali je zato ovde intuicija veoma jaka.    Ako se radi o pitanjima poslovne prirode opet je tu znak za alarm. Ne znamo sve! Puno toga je neraščišćeno, bilo da je poslovni partner neiskren, nepošten bilo da ni on sam ne zna sve potencijalne opasnosti i zamke. U svakom slučaju treba sačekati jer ova situacija ne može dugo da traje. Tu su nesiguran posao, strah od neuspeha, intrige, prevare, nevidljive blokade. Ako je pitanje zdravlja, tu su neke nepoznate, tajne, podmukle bolesti koje se ne otkrivaju lako a još teže leče (nasledne bolesti), karmičke bolesti. Kao na primer rak. Uvek je tu upozorenje kao i kod XII astro kuće da se ne izgubimo u tami i ohrabrenje (između redova) da prevaziđemo i pobedimo strah i prođemo kroz tu inicijaciju (tu malu smrt) i dođemo do novog rođenja (prve stro kuće). Jer ta situacija nije bez razloga, kao što je prisutnost i intenzitet XII astro kuće i planeta u njoj veoma smisleno za subjekta. Ipak je ovo faza nekog početnog i tihog rasta, period početka, nastanka gde su svi faktori još u igri i u svojem elementarnom obliku i otuda ta ranjivost, otuda opasnosti.   

Mesec je planeta koja uzrokuje sva pomeranja vode na Zemlji a ovo je astro znak Riba, Neptuna, plus Mesec takođe uzrokuje i začeća i rođenja. Ovo je prazan Mesec a to je faza prijemčivosti maternice, označava dane ovulacije (kod svake zdrave žene) a XII astro kuću možemo smatrati maternicom koja se završava Ascendentom, jutrom, rođenjem. Ali zbog svih ostalih karakteristika XII astro kuće otuda ovde toliko sumornih elemenata.
Kategorije
Tarot

ZVEZDA – VODOLIJA

U zavetrini ili na promaji bogova

    Ovo je možda najteži primer da pronađemo vezu između imena Aduta i korespondentnog astro znaka. Pa ipak, tih veza i logičnosti je više nego dovoljno. Veze između zvezda i meteora sa ljudima postoje u svim kulturama kao na primer da je duša svakog čoveka predstavljena nekom zvezdom na nebu. Rođenjem čoveka stvara se, nastaje nova zvezda. I u skladu sa sjajem te zvezde na nebu je i veličina sreće te zvezde-čoveka na zemlji. Kada nastupi smrt duša umrlog nestaje ili sija kao meteor. Vodolija je jedan od četiri kerubična znaka koji tvore Sfingu i to je ljudski znak. Uz Devicu jedini ljudski znak u zodijaku mada je Devica više mišljena kao sinonim čistoće i nevinosti a manje kao ljudsko biće. Vodolija je jedini pravi ljudski znak. ’Svaki muškarac i svaka žena je zvezda’. Iz tog razloga jer je to humano biće (ljudsko biće) i zato mnogi astrolozi smatraju ljude Vodolije najhumanijim ljudima. To je malo gruba i površna interpretacija.    Treba da znamo da je tokom istorije dizajn ove karte pretrpeo nekoliko modifikacija koje su pridonele nepreciznosti i nejasnosti prikaza, što je veoma slično sa nepreciznim interpretacijama značenja ovog Aduta. Ali osnovni simbol je uglavnom isti. Žena koja kleči u obe ruke drži po krčag iz kojih izliva tečnost. Iz jednog krčaga u vodu a iz drugog na zemlju. U pozadini je uglavnom zvezdano nebo ili neka druga predstava neba i nebeskih

Zvezda - Vodolija
Zvezda – Vodolija

 tela. Važno je primetiti da je na svakom dizajnu ta osoba ženskog pola što je jasna aluzija na nebeski svod koji je uglavnom u svim jezicima ženskog pola ili barem postoji pripadajuća imenica i u ženskom polu. Kao i ekvivalentno božanstvo u staroegipatskoj mitologiji, boginja Nuit. Poruka je – zvezde (na nebu) utiču na zvezde (na zemlji). To je nerazdvojivo. Najidealnije ime u tom slučaju je Zvezda. Koresondencije sa Vodolijom samo dopunjuju tu analogiju. To potvrđuje i sigil znaka Vodolije. Ta žena ima nešto u rukama, nešto svoje i ona to daje, doslovno sipa ka dole. Primaoci toga što ona daje su pasivni, oni dobijaju, oni su toliko mali da čak nisu ni prikazani. Ali kao što piše u starom zavetu, bog je stvorio čoveka po svojem obliku, tako da je ljudsko biće ovde i onaj  koji daje i onaj koji prima jer figura kleči na zemlji. Makrokosmos je jednak mikrokosmosu. Još jasnije će nam biti ako analizu ovog Aduta povežemo sa jedanaestom astro kućom. To je kuća prijatelja. U toj kući smo kod prijatelja. Mi smo u gostima. Uživamo njihovo gostoprimstvo i altruizam se deli uzajamno. To je humanost, to je društvenost. Ali moramo da znamo da tu nismo na svojem terenu. U najboljem slučaju tu smo na neutralnom terenu ili u gostima. Tu važe pravila domaćina. Mi smo u zavetrini, mi smo na relativno sigurnom. Moramo da se pridržavamo ‘kućnog reda’. Ne diktiramo događaje, ne odlučujemo. Dobijamo ono što dobijamo, što domaćin hoće da nam da ili šta ima i šta može da nam da. Znači nekako smo sekundarni. Šta nam domaćin da, šta nam nebo da, šta nam bog da. A bog daje sve. I što nam se sviđa i što nam se ne sviđa. Mi smo pasivni. Kao i figura na ovoj predstavi. Mi smo ispostavljeni ‘tetrisu univerzuma’, tečnosti koja dolazi iz krčaga, ali ipak smo u naručju tog univerzuma, u naručju mnogih (svih) okolnosti. Nemoguće je izbegnuti ili destilovati sebe od okolnosti. Čak i najčistiji i najizolovaniji hermit (Devica) to ne može!    Ovaj Adut često može da bude i jeste personalizovan i uglavnom je to neka blagonaklona osoba, dobronamerna ali pasivna. To je prijateljska osoba koja ima karakteristike materinske naklonjenosti. Otuda taj humanizam Vodolija. Ali ta osoba zbog pasivnosti ne može puno da uradi ali zavetrinu sigurno (barem to) može da ponudi. Ako nije personalizovan onda je to situacija predaha (da uzmemo vazduha) ili čak inertno tavorenje, ili je to znak naše sopstvene i nepotrebne inertnosti ili čak znak da smo nekako zaštićeni od bogova, da smo u zavetrini. Ali u zavetrini se ne uradi puno osim akumuliranja snaga i kovanja planova. I to je dosta. Ovo nikako nije slab nagoveštaj. Ali baš zbog te pasivnosti, nemogućnosti da se puno uradi, zbog te prepuštenosti ‘dobroj volji ili slaboj volji’ bogova ili ‘kućnom redu’ domaćina, skoro sva tumačenja ovog Aduta su u stilu – nada, nada u bolje sutra, iščekivanje, često puta i neispunjene nade, mogućnosti, vera u pozitivno u ljudima, benevolentnost, itd.. Vidimo da je tu malo akcije. Ali puno dobre vere. Vodolije su pozitivci i zbog vladara Urana su inovatori. Ali svako naučno otkriće se može upotrebiti i za dobre i za loše ciljeve. Jednako kao ono što nam dolazi sa nebesa može biti ugodno ili neugodno. Isto tako ovaj neutralni Adut u momentu može postati pozitivan ili negativan. Uran, vladar Vodolije znači – nebo. Sve što postoji ‘palo je s neba’.    Ako je u divinacijama pitanje emotivne prirode to može da bude nagoveštaj obećavajućih planova za budućnost, ali to ne mora da znači da je to dovoljno. Uvek je potrebno imati inicijativu. Ako se radi o poslovnim odnosima ili materijalnim pitanjima to su obećavajući planovi i projekti, trasiranje poslovnog smera, praćenje svojega instinkta i može biti početak dobrog posla. Ali to su još samo planovi, to još nije akcija. U (samo)inicijacijskom procesu ovaj Adut treba da omogući duboki uvid i shvatanje i poverenje u kosmičke zakone. Zato ga možemo shvatiti kao ohrabrenje za poverenje u dobru (božiju) volju i božiju milost momenta i pristup budućnosti sa puno nade. Istovremeno treba da smo svesni da previše razmišljanja i previše očekivanja od budućnosti može odvesti daleko od praktične potrebe sadašnjeg momenta i premalo akcije ovde i sada. Ne sme nas zavetrina jedanaeste kuće uspavati!    Nebo nam ne želi ništa slabo, čak bi mogli reći da nam je naklonjeno. Ono nam svake sekunde daruje svoje uticaje (konstantnim tranzitima) a drugo je pitanje koliko smo mi sposobni da te delove integrišemo u sebe, osvestimo, ukalkulišemo u svoj sistem. Ako smo nespremni ti delovi neba koje nam daruje ta ženska figura, mogu da budu uzrok problema, napetosti, nesreće. I obratno, ako smo spremni za te darove oni su samo sreća.

Kategorije
Tarot

ĐAVO – JARAC

U izuzetnim situacijama se vuku izuzetni potezi

Ako je Sunce u periodu Raka na vrhuncu, ako je na piedestalu, na paradi, onda je u periodu Jarca u poziciji koja je suprotna svemu tome. Nije u punom sjaju i aktivni aspekt, Horus, je zamenjen protivnikom Apepom, Setom, umesto podneva tu je ponoć. To su neki od razloga da se ovaj Adut imenuje Đavo. Tu defanzivnu poziciju Sunca možemo pripisati nagomilanoj karmi ili drugačije rečeno, dugom putu koji čeka da ga Sunce pređe, puno obaveza koje treba obaviti, otuda tvrdnja da Jarci imaju tešku karmu, ili kao što neki govore da su jarci prilično, a priori opterećeni obavezama.

ĐJAVO - JARAC
Đjavo – Jarac

Vladar Jarca je Saturn, jedan od sinonima svih problema koji mogu zadesiti čoveka kao i sinonim za đavola. Naravno, to je samo delimično tačno objašnjenje. U Jarcu je egzaltiran Mars, planet snage, otuda u tim ljudima toliko žilavosti, izdržljivosti, životna snaga a samim time i jak seksualni nagon, ili preciznije velika seksualna potentnost. Iz tog razloga su na toj karti (u mnogim kompletima Tarota) predstavljeni muškarac i žena uhvaćeni (vezani) lancima od đavola. Kao da on upravlja njihovom međusobnom privlačnošću. Poruka je da je seksualni impuls toliko jak i nužno potreban u homo sapiensu (kao i u svim drugim živim bićima) zbog opstanka a ne zbog hedonizma, jer ovde nema Venere. Izgleda da je opstanak na neki način povezan sa đavolom, dakle i samo postojanje je povezano sa đavolom. Ali baš tu je opasnost (zlo)upotrebe tog nagona i pogrešnog tumačenja. Ovakva predstava je rezultat biblijske priče o Adamu i Evi koja je (navodno?) izazvala taj nagon u Adamu i time uzrokovala izgon iz raja i pad u pakao. A stanovnik pakla je đavo. Tako kažu ‘kompetentni’. Naravno da je srednjevekovna zapadna crkva to deformisano objašnjenje iskoristila da seks i sve u vezi seksa predstavi kao đavolje što je gnostički gledano krajnje de-evolutivno. Još i danas to nismo prevazišli. Sve što nam je nepoznato i što nemamo pod kontrolom i što je jače od nas nije teško proglasiti đavoljim. Đavo svuda dobro raste. Đavo se dobro prodaje. Najbolji odnos (za đavola) do đavola je stalno govoriti da o đavolu ne treba govoriti. Tako propagira Vatikan samo što je umesto đavola upotrebljen seks kao sinonim. Sve su to deformacije osnovnog mita i nekako na svoj apsurdan način afirmišu ime ovog Aduta mada ga uopšte ne objašnjavaju. Niti mit niti Adut.

Zbog egzaltiranog Marsa kao i zbog strogog Saturna je tu ambicioznost ovog znaka koja putem racionalne upotrebe svojih snaga uvek ide na duge staze, otuda je izdržljivost najčešći epitet jarca. Svaki rad na duge staze stvara karijeru pa za Jarce kažu da izgrade svoju karijeru. Malo ko uviđa da su Jarci prisiljeni na to, jer su doslovno pritisnuti dodatnim obavezama za koje drugi astro znaci i ne znaju da postoje. To je taj dugi put koji stiji pred Suncem kada je u ovoj poziciji. Jarci i ne mogu drugačije osim da rade na duge staze. Spisak njihovih karmičkih obaveza je toliki da je za njihovo odrađivanje potrebno vreme. Jer vrhunac, parada, je tačno na suprotnoj tački od njih, u Raku. Osnovna korespondencija desete astro kuće je karijera.

Malo je poznato da se pojam đavola nekako povezuje sa vremenom. Vreme menja sve. Baš zbog te veze vremena sa Saturnom (Saturn, sat, seat, Hronos, hronologija, hour, ura). Osim toga u svim religijskim pričama uvek neko pobeđuje đavola. Bezbroj puta je đavo pobeđen ali nikada nije definitivno uništen, uvek preživi, obnovi se. Kao da je trajna konstanta, kao vreme. Kao da je samo pitanje vremena kada će se đavo obnoviti. Na neki čudan način to je tačno. To je samo odraz njihanja svih okolnosti što je nužni uslov dinamike. Stvar razumevanja celokupne slike je da li ćemo negativne situacije, loša stanja imenovati đavolom ili trenutnom krizom koju treba prevazići. Zato je mnogo ispravnije tu figuru đavola imenovati Bafomet kao što su ga imenovali srednjevekovni alhemičari. To je androgino biće sa jakim kohezivnim nagonom među sopstvenim polovima koje je nužno u toj fazi kretanja Sunca da osigura opstanak i preživljavanje. Mars je tu da obezbedi potrebnu snagu i žilavost a Saturn, planina, stene, je pridoneo da je za predstavnika i ime tog perioda izabrana potentna i žilava životinja koja se penje na vrhove i živi u oskudnim uslovima. Pošto Tarot izvire iz starog Egipta, a stari Egipćani nisu imali koncept đavola (jer to je hrišćanski koncept) oni su za ovu kosmičku komponentu verovatno imali neko drugo ime ali koncept je bio veoma sličan Bafometu. Najčešće je to bio Apep. Ovaj Adut predstavlja i ’debljinu’ Apepa i snagu koja je potrebna da ga odradi, anulira. Zato je tu ipak seksualni nagon sekundaran a primarna je životna snaga i žilavost uopšteno. U ovom periodu su jaki Saturn i Mars a ne Venera, zato je besmisleno seks ovde bilo kako naglašavati. Potencija ovde je potencija za život.

U divinacijama ovaj Adut je retko personalizovan, skoro nikada. Ali nikada ne predstavlja ništa đavolski loše. Zato je to uvek naglasak da nas čeka period napornog rada (koji uvek dugo traje, jer sve što je naporno, neprijatno dugo traje). Ili ne baš zadovoljan i ugodan period. Može značiti i težan fizički napor. Naravno, bilo je i boljih dana ali suočimo se sa ovim sivim periodom. Preživećemo. Zahteva se ozbiljnost, racionalnost, samodisciplina i napor. Setimo se Ničea.

Ako se radi o pitanjima emotivne prirode ovaj Adut uglavnom nagoveštava uzdržanost, nedorečenost, čak i stidljivost i pored sve energije i strastvenosti. Tu može čak biti i nekakvo ljubavno nadmetanje ili držanje nekih principa što za ljubav nije poželjno. U pitanjima poslovne i materijalne prirode ovo je nagoveštaj da treba zasukati rukave, čak i fizički rad, napor, odricanje. Nije ružičasto ali barem imaćete snage za sve to. Takođe se sugeriše i dodatna opreznost (sve proveriti dva puta) do drugih ljudi. Bolje je biti nepoverljiv. Ovaj Adut uvek upozorava da ne treba odustati, i pored svih teškoća treba istrajati, ne prepuštati ništa slučaju, ne oslanjati se na sreću. Na muci se poznaju junaci, najteže situacije su najveće šanse da uradimo najveće stvari, da prođemo kroz najbolje inicijacije. Uvek je tu stimulans, ohrabrenje da se suočimo sa samim sobom, sa onim delom sebe kojega još ne poznajemo, da ga osvetlimo. Da se suočimo sa tamnom stranom sebe, kako su neki blesavi dušebrižnici rekli. Jer đavo, Lucifer, je lučonoša. A ako je tu lučonoša znači i da je tu nešto tamno što treba osvetliti. Ne treba nam lučonoša po danu – osim Diogenesa! Baš zbog te uloge lučonoše, donosioca svetlosti, je na nekim predstavama ovog Aduta na čelu Bafometa nacrtano treće oko. Oko je najsolarniji instrument, kaže Platon. Korespondentno hebrejsko slovo je ajin, što znači oko! Zanimljivo je da je jedan od izraza za đavola u arapskom jeziku el-ajin što takođe znači oko! Još jedan morbidni dokaz nerazumevanja ove komponente univerzuma je i to da je Vatikan proglasio Zimski Solsticij, dan početka perioda Jarca, danom svete Lucije (Luce, LVX), a ona jadnica u svojim rukama drži svoje oči! Bolesna analogija!