Ako je čovek materijalno siromašan da li to znači da je njegov Malkut zablokiran?

Uglavnom je tako, ili veoma često je tako. Ali ne treba sve svaliti na leđa Malkuta. Malkut je rezultat viših sefirota. Osim toga, čak i ako je materijalno siromašan njegov Malkut može da bude prohodan i čak veoma osvešten (takvi su retki). I znanje i vrline su izvestan kapital. Ne mora to uvek da bude materijalno. Neka to bude neko znanje, osobine čoveka, vrline, poznanstvo sa nekim, lepota, sve što je traženo, poželjno, unovčivo.

Čovek može da bude invalid a finansijski bogat. Kakav je njegov Malkut? Ekstreman u dva suprotna smera. Ili čovek bez novca a da zna tri strana jezika, ili da je vidovit. I pošto znanje je moć, pitanje je kada će takav sa vrlinama tu moć pretvoriti u novac. Samo ako hoće. A možda i neće.