Da li je bog filantrop ili možda mizantrop?

Ako neko kaže da je bog ljubav, da li je to dovoljna garancija da je bog filantrop? Ne verujem. Ako vi navedete hiljadu argumenata da je bog filantrop, ja ću da navedem hiljadu argumenata da je mizantrop.

Nisam rekao 1001 argument, nego samo hiljadu. Time dokazujem da je bog indiferentan do čoveka. Ali to ne negira činjenicu da ’ljubav’ održava univerzum. Ovo nije mizantropski niti blasfemični stav, nego strog i realističan. Ako gledamo šire i mislimo brže, imamo pravo da smo strogi do ljigavo interpretirane hrišćanske etike i nepotpunih i nejasnih termina.

Jednom prilikom se je jedan hrabar i pametan čovek odvažio da pita boga: ’Zašto ne popraviš ovaj svet?’ A bog je odgovorio: ’Gde da počnem? Lakše mi je da ga uništim i stvorim novi svet nego da ovog popravljam!’ Ako ga ne popravlja znači da je mizantrop, ali ako ga ne uništava znači da je filantrop. Oboje je teško biti, dakle on je nešto između, indiferentan.

U mojim spisima često upotrebljavam termin – indiferentnost. Jeste li čitali knjigu Tajanstveni stranac od Mark Tvena. Glavni junak je baš takav i to zagovara mada nijednom u knjizi nije upotrebljen taj izraz.