Da li je Istinska Volja najkraći put?

Može da bude ali i ne mora. Ali sigurno je da je Istinska Volja najbolji put čak i ako nije najkraći. A koji je najbolji put, to piše u astro karti. Isto tako u astro karti se vidi da je moguće tokom života ići i kraćim i dužim putem.

Najkraći put u našem smislu se uglavnom poklapa sa tibetanskim konceptom ’Direktni Put’, ali to je i najteži i najdrastičniji put. Većina ljudi nije sposobna ni za najbolji put a kamo li za najkraći.

Istinska Volja je najsmisleniji put. Put inicijacije se uvek u velikoj meri poklapa sa putem Istinske Volje.