Da li je moguće povući neku paralelu između Istinske Volje i poznavanja svoje darme?

Mnogo više volim ‘domaći’ termin a to je – Istinska Volja. Doslovni prevod reči darma je zakon. Previše je uopšten mada u grubo, darmu bi delimično mogli da poistovetimo sa Istinskom Voljom.