Da li ‘negativni programi’ ili demoni mogu prelaziti sa jedne osobe na drugu u svakodnevnoj komunikaciji bez posebnog truda ili svesne namere nosioca tog ‘negativnog programa’?

‘Negativni programi’ drugih ljudi mogu lako i spontano da pređu na ljude u blizini ako ti ljudi nisu dovoljno zaštićeni. Ako im ti ljudi dozvole da u njih uđu, jer su slabi, jer su nezaštićeni, nestabilni, jer su dobra podloga, jer ‘nisu dobro zatvorili svoja vrata’, a neki čak i zovu takve programe u sebe, itd..

Lađa ne tone sve dok nema vode i u njoj samoj. Ipak ne dešava se to često tamo gde vi mislite, ali se dešava prečesto tamo gde i ne vidimo. To rade svi mediji svakodnevno. To im je jedna od funkcija. Ukratko, veoma slično zarazi od gripa. Treba ojačati vlastiti imunitet. Naoružajte se belim lukom.