Koje su metode kabale?

Metode kabale su sve. Sve postojeće. Konvencionalne i nekonvencionalne. Teško je zamisliti da današnji student kabale poseduje logistiku i bazu podataka sa kojima raspolažu sve društvene i prirodne nauke i laboratorije i da on tamo proučava svet metodama kabale. To je neoguće a i nije funkcionalno. Ali to ne znači da ne upotrebljava i ne uvažava sva dostignuća navedenih nauka.

Radije ga zamislimo da poseduje samo sebe i to se završava na vanjskoj površini njegove kože (a to je najveći ljudski organ) i da možda nešto poseduje na toj koži i da je u četiri zida. Šta će mu više kad ima sve! Kako čovek može da bude sam ili da mu je dosadno kada ima toliko svojih misli?! On je i proučavalac i proučavano! Njegov sopstveni um mu je više nego preveliki zalogaj. A sva evolucija temelji na evoluciji uma. Dakle …