Jesu li sile tame jednako potrebne ovom svetu kao i sile svetlosti, i zbog čega su sile tame ‘zle’?

Ne znam šta mislite pod ‘sile tame’? A šta ste mislili pod ‘sile svetlosti’? Da li je nešto sila tame i da li je zla određuju dve stvari – čovekovo nepoznavanje dotične sile (dakle njegovo ne-znanje) i intenzitet ispostavljenosti dotičnoj sili. U svojoj snishodljivosti, beskičmenosti, ne-znanju i pomanjkanju teleme, čovek je sve nepoznato proglasio opasnim, negativnim, zlim.

To ide toliko daleko da godišnje doba, zimu, ili deo dana koji se zove noć, poistoveti sa silama tame, a da ne pominjemo prazan Mesec! Što se tiče intenziteta, pokušajte sedam dana da jedete samo med ili samo so. I ništa drugo.I šta će se dogoditi? I med i so će postati ‘sile tame’! Zašto vam se to ne sviđa? Pa i med i so su hranljivi?! Da li je vakcina sila tame? Da li su crne figure u šahu sile tame?