Kako da pridobijem magičke moći?

Kao i svaki drugi kapital. Više privlači u sebe a manje rasipaj. Više zarađuj a manje troši. Više akumuliraj a manje emituj. Samo što se ovde ne misli samo na novac nego na energiju uopšte, na pranu. Izbaci sve nepotrebno, napusti sve nepotrebne misli, geste, reči, ljude, itd., i ostaće ti više energije.

Očisti svoj um što više i to rasipanje energije će biti manje. A ako još i akumuliraš dodatno, energija će se sigurno gomilati. Akumuliraj je raznim vežbama, ritualima, pranajamom a naročito dharanom. ‘Magovi moraju biti prave škrtice sa enegijom’. I istraj u tome. Prosto kao pasulj!